۲۹ مهر ۱۳۹۴

تاثیر ۱۲ هفته فعالیت ورزشی مقاومتی بر سطوح پلاسمایی آپلین-۱۲، نسفاتین-۱ و ضربان قلب استراحتی در زنان مسن مبتلا به پر‌فشاری

مریم مختاری؛ ۲ فرهاد دریانوش ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران ۲دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده […]
۱۵ مهر ۱۳۹۴

مقالات فیزیولوژی ورزشی همایش تازه های پژوهش در علوم ورزشی – دانشگاه محقق اردبیلی

مقالات فیزیولوژی ورزشی همایش تازه های پژوهش در علوم ورزشی – دانشگاه محقق اردبیلی دانلود رایگان
۳ مهر ۱۳۹۴

بررسی شیوع فشار خون بالا در جوانان و تعیین عوامل خطر مرتبط آن در شهر مشهد

محمد جواد مجاهدی؛ ۲ مریم حامی ؛ ۳ محمد تقی شاکری؛ ۴ محمد حسین حسنی؛ ۵ میترا احدی ۱استاد نفرولوژی، مرکز تحقیقات عوارض پیوند کلیه، دانشگاه […]
۳ مهر ۱۳۹۴

اثر فعاليت هوازی طولانی مدت بر سطوح پلاسمايی آپلين و امنتين در موش‌های صحرايی

حامد علی زاده پهلوانی، دکتر فرهاد دريانوش *، محمد شرافتی مقدم ، بهنام کشتکار حسام آبادی دانشيار فيزيولوژی ورزشی دانشگاه شيراز مجله پزشکی قزوین زمينه : […]
۲۵ مرداد ۱۳۹۴

تاثير ۸ هفته تمرين هوازي بر بعضی از شاخص های استقامت قلبی عروقی و ترکیب بدنی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر کاشان

محمد ابراهیم بهرام ، محمد جواد پوروقار ، حسین مجتهدی ، احمد رضا موحدی مطالعات کاربردی علوم زیستی ورزشی ترکیب بدنی می باشد و انجام تمرینات […]
۲۰ مرداد ۱۳۹۴

تأثير مکمل ياری عصاره دانه انگور سياه (Vitis vinifera) بر پروفايل ليپيدی و ميزان hs-CRP سرم به دنبال فعاليت هوازی در مردان غير ورزشکار

ميدرضا زلفی، وحيد ساری صراف *، حسين بابايی ، رامين اميرساسان مجله پزشکی کاشان سابقه و هدف: مطالعات اندکی درخصوص اثرات مثبت فعاليت ورزشی و مکمل […]
۲۰ مرداد ۱۳۹۴

تاثير تمرين منظم هوازی همراه با مصرف عصاره دانه انگور بر عوامل خطرزای قلبی عروقی در زنان سالمند چاق

صابر ساعدموپشی *، دکتر لطف ا. . ساعدموچشی، محمد رضا الموری ، غفور غفاری مجله پزشکی کردستان مقدمه: بيماری‌های قلبی- عروقی به‌خصوص آترواسکلروز از علل اصلی […]
۲۰ مرداد ۱۳۹۴

پاسخ سطح سرمی فاکتور رشد اندوتليال عروق به دو نوع تمرين شنا در شرايط هايپوکسی در مردان جوان

حامد عيدی، دکتر مرضيه ثاقب جو *، دکتر مهدی هدايتی ، دکتر سعيد ايل بيگی مجله پزشکی کردستان زمينه و هدف: فعاليت ورزشی و شرايط هايپوکسی […]
۲۵ تیر ۱۳۹۴

Oxygen Consumption of Elite Distance Runners on an Anti-Gravity Treadmill

David K.P. McNeill, John R. Kline, Hendrick D. de Heer, J. Richard Coast Journal of Sports Science and Medicine Lower body positive pressure (LBPP), or ‘anti-gravity’ […]