۱۹ اسفند ۱۳۹۶

تاثیر تمرین ورزشی مقاومتی بر سطوح اپلین و شاخصهای التهابی در مردان چاق کم‌تحرک

رحمان سوری ۱؛ محمد دارابی۲؛ کیا رنجبر۳؛ اعظم رمضان خانی۴ ۱دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، ایران ۲کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۶

Effect of Exercise Training and Middle-age on Pathological and Physiological Cardiac Hypertrophy

Behrouz Baghaiee , Marefat Siahkouhian , Pouran Karimi , Ana Maria Botelho Teixeira , Saeed Dabagh Nikoo kheslat , Khadije Ebrahimi Journal of Clinical Research in […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۶

Weight Gain and Oxidative Stress in Midlife Lead to Pathological Concentric Cardiac Hypertrophy in Sedentary Rats

 Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences (J Clin Res Paramed Sci ) Behrouz Baghaiee , Marefat Siahkouhian , Pouran Karimi, Ana Maria Botelho Teixeira , […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۶

اثر هشت هفته تمرینات پیلاتس بر آمادگی جسمانی زنان مبتلا به سرطان پستان: یک مطالعه کارآزمایی بالینی

آمنه محمودی۱، مریم کوشکی جهرمی* ۲، جواد نعمتی۳، صدیقه طهماسبی۴، محمود ضمیریان۵ ۱- کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، بخش علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه […]
۶ بهمن ۱۳۹۶

تغییرات ساختاری بافت قلب در پاسخ به مکمل یاری بولدنون با و بدون عصاره الکلی میوه عناب طی یک دوره تمرین مقاومتی در رت های نر ویستار

مژگان احمدی *، آسیه عباسی دلویی، سید جواد ضیاءالحق، بهروز یحیایی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد […]
۶ بهمن ۱۳۹۶

تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی بر برخی عوامل فیبرینولیتیکی مردان جوان فعال

نیکو خسروی *۱، نگین کردی۲ ۱- دانشیار دانشگاه الزهرا (س) ۲- کارشناس ارشد دانشگاه الزهرا (س) مجله افق دانش متن کامل مقاله رایگان  
۶ بهمن ۱۳۹۶

اثر یک جلسه ورزش مقاومتی با شدت بالا بر عوامل انعقادی و فیبرینولیز خون، قبل و بعد از ۱۰ هفته تمرین مقاومتی در کودکان چاق

اصغر توفیقی ۱؛ وفا کریم نیا صاحب۲ ۱دانشیار فیزیولوژی ورزشی، فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه ارومیه ۲دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه ارومیه مجله فیزیولوژی ورزشی […]
۵ بهمن ۱۳۹۶

تأثیر بارگیری کوتاه‌مدت نانو‌ذرۀ سلنیوم و تمرین وامانده‌ساز بر شاخص‌های اکسایشی در بافت قلبی رت‌های نر

حسن ذوالفقار دیدنی ۱؛ محمدرضا ذوالفقار دیدنی۲؛ سیامک عصری رضائی۳؛ فیروز قادری پاکدل۴ ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه ارومیه ۲استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه ارومیه ۳دانشیار بیوشیمی، […]
۵ بهمن ۱۳۹۶

تأثیر حاد فعالیت تداومی و تناوبی شدید بر سطوح پلاسمایی ایی ـ سلکتین و شاخص‏‌های گلبول‏‌های سفید در بیماران عروق کرونر

هیوا رحمانی۱؛ سجاد احمدی زاد۲؛ هادی روحانی orcid 3؛ اکبر نوری حبشی۱؛ محمد محمدی ده چشمه۴ ۱دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه […]