۱۲ مهر ۱۳۹۳

اثر يک دوره تمرين هوازی بر برخی عوامل خطرزای قلبی‌ـ عروقی زنان ميانسال

سيد علی حسينی، محمد علی آذربايجانی، راضيه نوری زاده ، زهرا گيتی مجله پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی هدف از اين مطالعه بررسی اثر يک دوره […]
۱۲ مهر ۱۳۹۳

بررسی تغييرات وزن، مقاومت انسولين، حداکثر اکسيژن مصرفی و برخی عامل‌های فيزيولوژيک نوجوانان نسبتاًچاق در پاسخ به يک دوره تمرين استقامتی

آقا علی قاسمنيان، عباسعلی گائينی ، مهدی هدايتی مجله پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی هدف از اين پژوهشبررسی تأثير ۸ هفته تمرين استقامتی تناوبی بر تغييرات […]
۱ مهر ۱۳۹۳

بررسی شيوع چاقی، چاقی شکمی و افزايش فشار خون در کودکان ۱۳-۱۰ ساله مدارس ابتدايی دولتی و غير دولتی شهر تهران در سال ۱۳۹۰

دکتر فرزاد شيدفر۱، الهه عابدی طالب۲، دکتر فريناز نصيری نژاد۳، دکتر حسين کيوانی۴، دکتر محسن رضايی همامی۵ ، دکتر ميترا زراتی* ۱- تهران – دانشگاه علوم […]
۱ مهر ۱۳۹۳

ارتباط بين نمايه conicity، اندازه‌ی دور کمر، نمايه‌ی توده‌ی بدن و فعاليت بدنی با پيراسنج‌های ليپيدی خون در بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲ شهر تهران

معصومه رفيعی۱، گيتی ستوده۱، محمود جلالی۱، محمد رضا اشراقيان۱، مرجان قانع بصيری۱، روناک نيک بزم۱، فاطمه جوادی۲، ندا نور شاهی۱ ، دکتر فريبا کوهدانی* ۱- دانشگاه […]
۱ مهر ۱۳۹۳

تأثير برخی از فلاونوئيدها بر فعاليت آنزيم پاراکسوناز-۱

زهرا حميديا، هاشم نيری، غلامعلی نادری، مريم بشتام ، ابوالفضل شکوهی نهرخلجی مجله پزشکی شهر کرد زمينه و هدف: پاراکسوناز-۱ آنزيم وابسته به کلسيم می باشد […]
۱ مهر ۱۳۹۳

تأثير هشت هفته تمرين مقاومتی و مکمل چای سبز بر عوامل خطر زای قلبی- عروقی در مردان دارای اضافه وزن

هادی مرادی، سرکوت کلاهدوزی، فرهاد احمدی کانی گلزار، حسين عرب زاده قهيازی، فواد عسجدی ، خاطره رضوان مجله پزشکی شهر کرد زمينه و هدف: در مورد […]
۱۶ شهریور ۱۳۹۳

تاثير يک دوره فعاليت ورزشی بر استرس، اضطراب، افسردگی و فشارخون بيماران پيوند کليه

محسن ثالثی، الهام شکور، سميه پورانفر، مريم کوشکی جهرمی ، جمشيد روزبه* علوم پزشکی جهرم مقدمه: با توجه به برخی مشکلات متعاقب پيوندکليه از جمله مشکلات […]
۱۶ شهریور ۱۳۹۳

تاثير ۸ هفته فعاليّت بدنی منتخب بر تعادل ايستا و توان هوازی بيماران زن ديابتی نوع ۲

مريم فخاری * ، ليلی مهديه علوم پزشکی سبوار زمينه و هدف : ديابت، اختلال متابوليک مزمنی است که درنهايت، منجر به تحميل عوارضی از جمله […]
۱۶ شهریور ۱۳۹۳

مقايسه برآورد ظرفيت هوازی (vo2max) بر اساس درک ذهنی و فيزيولوژيکی در کادر پرستاری

احسان الله حبيبی ، محمد مقيسه *، نهال آرامش ، امير حسين پور رحمتيان ، اسماعيل شکوهی ، ايمان نصيری ، اکبر حسين زاده علوم پزشکی […]