۱۲ شهریور ۱۳۹۳

تأثير مصرف اسيد چرب امگا-۳ به همراه تمرينات مقاومتی بر برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی در زنان سالمند سالم

هديه محمدپور*، محمد فرامرزی ، نادر رهنما مجله علمی و پژوهشی فیزیولوژی ورزشی هدف اين تحقيق مطالعه اثر ۸ هفته مصرف مکمل اسيد چرب امگا-۳ به […]
۱۲ شهریور ۱۳۹۳

تأثير مصرف کوتاه مدت مکمل کراتين بر نشانگرهای آسيب قلبی عروقی پس از يک نوبت فعاليت ورزشی درمانده ساز در ورزشکاران نخبه کاراته

سعيد نقيبی* مجله علمی و پژوهشی فیزیولوژی ورزشی چکيده: امروزه بهره گيری از علوم ورزشی مختلف با هدف استفاده صحيح از تغذيه و مکمل‌های غذايی مجاز […]
۳۰ مرداد ۱۳۹۳

اثرات بار تمرينی بر برخی از نيم‌رخ‌های هورمونی، خون‌شناسی و بيوشيميايی مردان دوچرخه‌سوار

پرالای ماجومدار* ، سريويدهيا سيواپراکاسام گروه فيزيولوژی ورزشی، سازمان ورزش هندوستان، NSSC، بنگالور، هندوستان ، drmajum@gmail.com ۲- NSSC، بنگالور، هندوستان تازه های علوم کاربردی در ورزش […]
۲۱ مرداد ۱۳۹۳

ارتباط آمادگی جسمانی و سلامت عمومی دانشجويان دختر دانشگاه ايلام

سيده مريم نقيب زاده، حسين ملکشاهی ، جبار رشنوادی نژاد مجله پزشکی ایلام مقدمه: سلامت جسمی و روانی مردم از مهم ‌ترين اهداف هر جامعه به […]
۲۱ مرداد ۱۳۹۳

مقايسه‌ی اثر تمرينات ترکيبی منتخب و تمرينات ورزشی جاری بر بهبود سطوح آمادگی جسمانی مشمولان مراکز آموزش سربازی

حسين نيک رو*، مهرعلی باران چشمه ، سيد اصغر آزوره گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ايران مجله طب […]
۱۰ مرداد ۱۳۹۳

بررسی تأثیر موسیقی با ریتم متوسط بر شاخص درک فشار و ضربان قلب در شدت‌های مختلف تمرین استقامتی در مردان جوان ورزشکار

زهرا سوری ؛ ۲علی حیرانی؛ ۲امیر عباس منظمی ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه رازی ۲استادیار دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه رازی علوم زیستی ورزش […]
۱۷ تیر ۱۳۹۳

تأثير ماساژ پا بر کيفيت خواب بيماران ايسکمی قلبی بستری در بخش‌های مراقبت ويژه قلبی

خدايار عشوندی، سعيد عبدی، آرزو کرمپوريان*، عباس مقيم بيگی ، شهرام همايونفر (مراقبت های پرستاری ویژه) هدف: با توجه به تاثير ماساژ پا بر خواب بيماران، […]
۱۲ تیر ۱۳۹۳

تأثير ورزش هوازی کوتاه مدت بر فشار خون سالمندان مبتلا به پرفشاری خون

حبيب حيدری*، فريبا بلورچی، فريده يغمايی، نويده نصيری ، سعيد حمدزاده (پرستاری داخلی و جراحی)زمينه و هدف: پرفشاری خون مهم‌ترين عامل خطرزای بيماری‌های قلبی- عروقی در […]
۱۲ تیر ۱۳۹۳

ارتباط سطح کمی پروتئين واکنشی Cو سکته حاد قلبی

دکتر زهره آذرکار*، دکتر مجيد جعفر نژاد، دکتر آزاده ابراهيم زاده ، دکتر محمدرضا رضوانی (مجله پزشکی قزوین) زمينه: بيماري­های عروق کرونر قلب مهم­ترين عامل مرگ­ […]