۱۹ فروردین ۱۴۰۱

انواع مختلف تمرینات منظم ورزشی می تواند در زگ زایی در افراد مسن موثر باشد اما تمرینات هوازی اثرات بهتری دارد.

به گزارش وب سایت فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران، محققین در سال ۲۰۲۲ تأثیر تمرینات مختلف ورزشی بر پاسخ های رگ زایی عضله بطن چپ موش […]
۱۷ فروردین ۱۴۰۱

تأثیر هشت‌هفته تمرین تناوبی با شدت بالا بر سطوح Let-7a، NO و VEGF در بافت قلب موش‌های صحرایی جوان مبتلا به دیابت نوع ۲

*فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران* تأثیر هشت‌هفته تمرین تناوبی با شدت بالا بر سطوح Let-7a، NO و VEGF در بافت قلب موش‌های صحرایی جوان مبتلا به […]
۱۰ فروردین ۱۴۰۱

اثر تمرین بازتوانی قلبی به دو شکل تداومی و تناوبی بر هموسیستئین، پپتید دهلیزی دفع کننده سدیم سرمی و ظرفیت عملکردی در بیماران قلبی بعد از عمل پیوند عروق کرونر

* فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران* اثر تمرین بازتوانی قلبی به دو شکل تداومی و تناوبی بر هموسیستئین، پپتید دهلیزی دفع کننده سدیم سرمی و ظرفیت […]
۱۰ فروردین ۱۴۰۱

اثر محافظتی تمرین هوازی همراه با مکمل کپسایسین بر شاخص‌های آپوپتوز قلب موش‌های صحرایی تغذیه شده با رژیم غذایی پرچرب

* فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران* اثر محافظتی تمرین هوازی همراه با مکمل کپسایسین بر شاخص‌های آپوپتوز قلب موش‌های صحرایی تغذیه شده با رژیم غذایی پرچرب […]
۱۰ فروردین ۱۴۰۱

تأثیر یک دوره تمرین ترکیبی بر بیان ژن ABCB4 گلبول‌های سفید و نسبت HDL به LDL در مردان میانسال بعد از انجام عمل بای‌پس عروق قلبی

فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران* تأثیر یک دوره تمرین ترکیبی بر بیان ژن ABCB4 گلبول‌های سفید و نسبت HDL به LDL در مردان میانسال بعد از […]
۱۰ فروردین ۱۴۰۱

اثر دو نوع تمرین بازتوانی تداومی و تناوبی بر VEGF و اندوستاتین سرمی در مردان مبتلا به بیماری قلبی پس از عمل آنژیوپلاستی عروق کرونر (PCI)

فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران* اثر دو نوع تمرین بازتوانی تداومی و تناوبی بر VEGF و اندوستاتین سرمی در مردان مبتلا به بیماری قلبی پس از […]
۲۳ اسفند ۱۴۰۰

اثرات هشت هفته تمرین هوازی بر کاینورنین و بیان ژن و پروتئین گیرنده آریل هیدروکربن بافت قلب موش‌های صحرایی نر

فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران اثرات هشت هفته تمرین هوازی بر کاینورنین و بیان ژن و پروتئین گیرنده آریل هیدروکربن بافت قلب موش‌های صحرایی نر پوریا […]
۲۳ اسفند ۱۴۰۰

اثر تمرین تناوبی با شدت‌های مختلف بر سطح سرمی عامل رشد فیبروبلاستی ۲۱ و مایوستاتین مردان چاق و دارای اضافه وزن: یک مطالعه کارآزمایی بالینی

فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران سعید رمضانی* ۱، علی اصغر رواسی۲ ، سیروس چوبینه۳ ، زینب فیروزه۴ ۱- دکتری فیزیولوژی ورزش، اداره آموزش و پرورش بجنورد، […]
۱۶ آذر ۱۴۰۰

اثر هشت هفته تمرین مقاومتی-هوازی بر سطوح فاکتور-۱ مشتق از سلول استرومایی و فاکتور رشد مشتق از پلاکت در بیماران بای‌پس عروق کرونر: یک مطالعه کارآزمایی بالینی

اثر هشت هفته تمرین مقاومتی-هوازی بر سطوح فاکتور-۱ مشتق از سلول استرومایی و فاکتور رشد مشتق از پلاکت در بیماران بای‌پس عروق کرونر: یک مطالعه کارآزمایی […]