۲۶ آبان ۱۴۰۲

تاثیر ترکیب مکمل ویتامین D3 و تمرین هوازی بر کاتپسین د قلب و مقاومت به انسولین در موش‌های صحرایی دیابتی شده با رژیم غذایی پرچرب و استرپتوزوتوسین -فیزیولوژی ورزشی

تاثیر ترکیب مکمل ویتامین D3 و تمرین هوازی بر کاتپسین د قلب و مقاومت به انسولین در موش‌های صحرایی دیابتی شده با رژیم غذایی پرچرب و […]
۲۸ مهر ۱۴۰۲

اثربخشی تمرین ورزشی در منزل بر بیماران قلبی-عروقی: یک مرور سیستماتیک- فیزیولوژی ورزشی

اثربخشی تمرین ورزشی در منزل بر بیماران قلبی-عروقی: یک مرور سیستماتیک- فیزیولوژی ورزشی *فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران* مجله فیزیولوژی ورزشی فاطمه اسلامی ۱ مرضیه ثاقب […]
۲۸ مهر ۱۴۰۲

Comparison of twelve weeks periodized circuit resistance training and traditional resistance training on calprotectin levels in obese men – exercise physiology

Comparison of twelve weeks periodized circuit resistance training and traditional resistance training on calprotectin levels in obese men – exercise physiology Fatemeh Mirzaei Ashrafi1 , Seyed […]
۱۵ دی ۱۴۰۱

برونداد علمی فیزیولوژی ورزشی ایران در حوزه تندرستی بر اساس پایگاه وب آو ساینس (۲۰۲۱-۲۰۰۲): مطالعه علم‌سنجی (فیزیولوژی ورزشی)

برونداد علمی فیزیولوژی ورزشی ایران در حوزه تندرستی بر اساس پایگاه وب آو ساینس (۲۰۲۱-۲۰۰۲): مطالعه علم‌سنجی (فیزیولوژی ورزشی) فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران مجله مطالعات […]
۱۰ دی ۱۴۰۱

تأثیر یک دوره تمرین استقامتی هوازی پیش از القای ایزوپروترنول بر بیان ژن‌های NF-κB و NFATدر بافت بطن چپ موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار (فیزیولوژی ورزشی)

تأثیر یک دوره تمرین استقامتی هوازی پیش از القای ایزوپروترنول بر بیان ژن‌های NF-κB و NFATدر بافت بطن چپ موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار (فیزیولوژی ورزشی) […]
۱۰ دی ۱۴۰۱

تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید بر بیان بافتی miRNA-1 و miRNA-21 قلبی موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار سالم (فیزیولوژی ورزشی)

تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید بر بیان بافتی miRNA-1 و miRNA-21 قلبی موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار سالم (فیزیولوژی ورزشی) فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران […]
۱۰ دی ۱۴۰۱

مقایسة تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و تناوبی هوازی با شدت بالا بر بیان ‌-microRNAهای مرتبط با رگ‌زایی و ضدرگ‌زایی بافت چربی در موش‌های تغذیه‌شده با رژیم غذایی پرچرب (فیزیولوژی ورزشی)

مقایسة تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و تناوبی هوازی با شدت بالا بر بیان ‌-microRNAهای مرتبط با رگ‌زایی و ضدرگ‌زایی بافت چربی در موش‌های تغذیه‌شده با […]
۱۰ دی ۱۴۰۱

تأثیر چهار هفته تمرین پلاریزه بر آمادگی هوازی و عملکرد قایقرانان حرفه‌ای (فیزیولوژی ورزشی)

تأثیر چهار هفته تمرین پلاریزه بر آمادگی هوازی و عملکرد قایقرانان حرفه‌ای (فیزیولوژی ورزشی) فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران نشریه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی طاهره […]
۱۰ دی ۱۴۰۱

اثر ۸ هفته تمرین تناوبی با شدت بالا بر میزان پروتئین های Wnt و NF-kB بافت قلب موش های صحرایی نر نژاد ویستار مبتلا به دیابت نوع ۲ (فیزیولوژی ورزشی)

اثر ۸ هفته تمرین تناوبی با شدت بالا بر میزان پروتئین های Wnt و NF-kB بافت قلب موش های صحرایی نر نژاد ویستار مبتلا به دیابت […]