۲۴ اسفند ۱۳۹۴

بررسی تغییرات پروتئین واکنش‌دهنده‌ی C، فیبرینوژن و نیمرخ چربی مردان سالمند بعد از هشت هفته تمرین هوازی

عبدالصالح زر, اسکندر رحیمی, محمد بیژن‌پور مجله پزشکی اصفهان مقدمه: افزایش عوامل خطرزای قلبی- عروقی، به عنوان شایع‌ترین عاملی در دوران سالمندی شناخته شده است که […]
۲۴ اسفند ۱۳۹۴

تاثیر مکمل یاری ویتامین C در پیشگیری از فیبریلاسیون دهلیزی در بیماران تحت جراحی عروق کرونری

: جلال مولودی *۱، سید‌علی کشاورز۲، رضا پاکزاد۳، ناصر صدقی۴، ترانه صادقی۵ ، فواد علیمرادی۶ ۱- گروه تغذیه و رژیم‌درمانی، دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه […]
۲۴ اسفند ۱۳۹۴

تاثیر دوازده هفته فعالیت ورزشی هوازی بر سطح پلاسمایی آپلین-۱۲ و فشارخون در زنان میانسال مبتلا به پرفشاری خون

مریم مختاری، دکتر فرهاد دریانوش ، دکتر محسن ثالثی ، دکتر مهدی محمدی دانشیار دانشگاه شیراز مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران مقدمه: از بافت […]
۲۴ اسفند ۱۳۹۴

تاثیر تمرینات هوازی بر سطح سرمی آدیپولین و مقاومت به انسولین در مردان دارای اضافه وزن

رحمان سوری *، محمدرضا اسد، زهره براهویی جمار ، نجمه رضائیان دانشیار دانشگاه تهران مجله فیض سابقه و هدف: آدیپولین (CTRP12)، آدیپوسایتوکاین ضد التهابی مترشحه از […]
۲۴ اسفند ۱۳۹۴

تأثیر شش هفته تمرین ترکیبی بر سطوح پلاسمایی کمرین، آمیلوئید سرمی A، پروتئین واکنش‌گر – C و لیپیدهای پلاسما در مردان چاق

امیرحسین پازکی *، سیروس چوبینه ، علی اکبرنژاد کارشناسی ارشد تربیت بدنی، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تهران، تهران، ایران مجله پزشکی اراک زمینه و هدف: شواهد […]
۲۴ اسفند ۱۳۹۴

اثر ترکیبی تمرین استقامتی و داروی آتورواستاتین بر میزان آسیب نکروزی و بافت فیبروزی در قلب موش ‌های صحرایی نر نژاد ویستار پس از انفارکتوس تجربی میوکارد

اکبر اعظمیان جزی، محمدرضا حافظی، جواد چراغی ، هادی عبدی * دانشیار دانشگاه شهرکرد استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایلام استادیار دانشگاه ایلام مربی دانشگاه شهرکرد مجله […]
۲۴ اسفند ۱۳۹۴

اثر ۸ هفته تمرین هوازی بر شاخص های التهابی پیشگوی آترواسکلروز و نیمرخ لیپیدی در زنان سالمند چاق

غفور غفاری *، لطفعلی بلبلی، علی رجبی ، صابر ساعدموچشی کارشناس ارشد دانشگاه ارومیه دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی دانشجوی دکتری دانشگاه محقق اردبیلی دانشجوی دکتری دانشگاه […]
۲۴ اسفند ۱۳۹۴

اثر هشت هفته تمرینات استقامتی و مقاومتی روی سطح سرمی آدیپونکتین و شاخص مقاومت به انسولین مردان سالمند غیرفعال

احسان میر، سیدرضا عطارزاده حسینی *، کیوان حجازی ، مجتبی میرسعیدی استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران مجله پزشکی گرگان زمینه و هدف […]
۱۸ اسفند ۱۳۹۴

تاثیر ۱۴ هفته تمرین استقامتی بر بیان miR-499 بطن چپ رت‌های نر نژاد ویستار

محمد فتحی۱ ؛ سعید آبرون* ۲ ۱استادیار دانشگاه لرستان ۲دانشیار دانشگاه تربیت مدرس مجله فیزیولوژی ورزشی هدف این پژوهش بررسی اثر تمرین استقامتی بر بیان miR-499 […]