۱۲ مهر ۱۳۹۷

تأثیر تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن‌های miR-1 و miR133-a در رت‌‌های مبتلا به آنفارکتوس میوکارد

پدرام قربانی۱؛ محمد رضا کردی ۲؛ عباسعلی گایینی۳؛ رضا نوری۴؛ سارا کربلایی فر۱ ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران، پردیس بین‌الملل کیش ۲دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه […]
۱۲ مهر ۱۳۹۷

بررسی اثر تمرین هوازی بر سطوح هورمون آدیپونکتین، نیمرخ لیپیدی و hs-CRP پلاسمایی در زنان مبتلا به دیابت نوع دو

لطفعلی بلبلی ۱؛ الهه ممشلی۲؛ علی رجبی۲؛ مرتضی یاری۳ ۱دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی ۲دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی ۳کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه […]
۱۲ مهر ۱۳۹۷

تأثیر مصرف مکمل ملاتونین بر عملکرد قلبی پس از فعالیت ورزشی شدید در سالمندان

سعید نقیبی ۱؛ محمد جواد ملکی۲؛ زیبا استوان۳ ۱استادیار فیزیولوژی ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ۲جراح قلب و توراکس، متخصص طب فیزیکی ۳کارشناس ارشد […]
۱۲ مهر ۱۳۹۷

تاثیر هشت هفته تمرین تداومی هوازی و تناوبی شدید بر بیان ژن‌های foxo1 و foxo3a بافت قلب موش های صحرایی نر نژاد ویستار

Sadaf Kara’i 1 , Ali Asghar Ravasi 2 , Majid Gholipour 3 مجله دانش و تندرستی چکیده مقدمه: هدف از تحقیق حاضر، مقایسه دو نوع تمرین […]
۱۲ مهر ۱۳۹۷

تاثیر مکمل رزوراتول طی تمرینات ورزشی بازتوانی قلبی بر نیم رخ لیپیدی بیماران قلبی تحت عمل جراحی بای پس: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

Javad Almasi 1 , Kamal Azizbeigi , Khalid Mohammad Zade Salamat 2 , Behshad Naghsh Tabrizi 3 , Mohammad Ali Azarbaijani 4 مجله دانش و تندرستی […]
۱۲ مهر ۱۳۹۷

اثر یک دوره تمرین ترکیبی با شدت‌های مختلف بر عملکرد ریوی و جسمانی مردان معتاد

سیدعلی اصغر حسینی ، امیرحسین حقیقی* ۱، سیدعلیرضا حسینی کاخک مجله پزشکی گرگان چکیده زمینه و هدف : مصرف مواد مخدر و اعتیاد به آنها می‌تواند […]
۱۲ مهر ۱۳۹۷

اثر هشت هفته تمرین هوازی منظم بر سطح آپلین و عامل نکروزدهنده تومور آلفا در زنان یائسه با ابتلا به پرفشاری خون و دیابت نوع دو

صدیقه اسدی آهنگر ، معصومه حبیبیان* ۱ مجله پزشکی گرگان زمینه و هدف : همزمانی دو بیماری دیابت نوع دو و پرفشاری خون ممکن است؛ التهاب […]
۷ مرداد ۱۳۹۷

Moderate aerobic exercise training decreases middle-aged induced pathologic cardiac hypertrophy by improving Klotho expression, MAPK signaling pathway and oxidative stress status in Wistar rats

 Behrouz Baghaiee 1; Pouran Karimi1; Marefat Siahkouhian2; Linda S Pescatello3 The Iranian Journal of Basic Medical Sciences (IJBMS) Objective(s): This study aimed to investigate the effect […]
۷ مرداد ۱۳۹۷

تأثیر هشت هفته تمرین پیلاتس بر سطوح سرمی اورکسین و مقاومت به انسولین در کودکان دارای اضافه‌وزن

مریم باقری نیا ، بهرام عابدی* مقدمه: نورون‌های اورکسین در پاسخ به استرس موجب برانگیختن و رفتار انگیزه می‌شوند. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر هشت […]