۱۱ خرداد ۱۳۹۸

اثر مصرف عصاره آبی گیاه گزنه همراه تمرین استقامتی بر غلظت CRP، گلوکز خون، وزن، و تغییرات بافت¬های پانکراس،کبد و قلب رت¬های دیابتی شده با STZ

Abas Ranjbari 1 0000-0001-6327-0416 , Khalid Mohammadzadeh Salamat 2 , Samad Akbarzadeh 3 , Gholamreza Khamisipour 4 ۱- دانشجوی دکتری، دانشکده علوم انسانی، گروه فیزیولوژی ورزش، […]
۱۱ خرداد ۱۳۹۸

تاثیر هشت هفته تمرینات پیلاتس بر سطوح آیریزین پلاسما و شاخص های آنتروپومتریک در زنان دارای اضافه وزن

افسانه خسروی; مریم کشوری; میرعبداله طهرآموزی; مجله پزشکی تبریز چکیده زمینه: تمرین ورزشی همواره به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای درمانی و پیشگیری از تجمع چربی، […]
۱۱ خرداد ۱۳۹۸

اثر تمرین هوازی و آدنوزین بر بیان SREBP-1C و گیرنده A1 کبدی در موش‌های صحرایی تغذیه شده با غذای پرچرب

هما صدر ارهامی، مریم نورشاهی ، خسرو ابراهیم، سید مصطفی موسوی مظفر ، مهدی هدایتی دانشگاه شهید بهشتی طب مکمل سابقه و هدف: مطالعات اندکی به […]
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

Short-term exercise training increases plasma levels of klotho and total antioxidant capacity in male Wistar rats

Maral Ramez 1 ORCiD, Farinaz Nasirinezhad 2, Hamid Rajabi 1 * ۱ Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Kharazmi University, Tehran, […]
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

رابطة شاخص تودة بدنی با رضایتمندی از شکل بدن در دختران دانش‌آموز ورزشکار و غیرورزشکار شهر رشت

پرستو حاج قربانی ۱؛ فرهاد رحمانی نیا۲؛ حمید محبی۲ ۱کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، مدرس مدعو دانشگاه شهرکرد ۲استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه گیلان فیزیولوژی ورزشی چکیده امروزه، یکی […]
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و هوازی بر نیم‌رخ لیپیدی و سطح سرمی هپتوکاین HFREP1 در مردان چاق مبتلا به دیابت نوع دو

عباس کیهانیان۱؛ حمید اراضی ۲؛ مهدی کارگرفرد۳ ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه گیلان ۲دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه گیلان ۳استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه اصفهان فیزیولوژی ورزشی چکیده […]
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

اثر تمرین استقامتی زیربیشینه، بی‌تمرینی و آگونیست هورمون آزادکنندة گونادوتروپین بر غلظت سرمی هورمون رشد و هورمون‌های تیروئیدی در دختران مبتلا به بلوغ زودرس مرکزی

طیبه باغیان۱؛ علی حیدریان پور ۲؛ الناز شکری۳ ۱کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بوعلی‌ سینا ۲دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا ۳دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بوعلی […]
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

تأثیر یک ماه تمرینات مرسوم برآمادگی جسمانی، ترکیب‌بدنی واجرای کاتای قهرمانان بین‌المللی

سعید نیکوخصلت۱؛ جواد وکیلی۲؛ سعید فتح الهی ۳ ۱دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز ۲استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، […]
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

اثر هشت هفته تمرین هوازی همراه با انسداد جریان خون بر نیم رخ لیپیدی و ترکیب بدنی در نوجوانان چاق پسر

شهرام محمدی ۱؛ حمید رجبی۲؛ پژمان معتمدی۳؛ ندا خالدی۴؛ مهسا عبدالهی۵ ۱دانشجوی دکتری،گروه تربیت بدنی،دانشکده پردیس، دانشگاه خوارزمی، تهران ، ایران ۲استاد،دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی، […]