۳ دی ۱۳۹۴

تأثیر شش هفته تمرین مقاومتی دایره‌ای همراه با مصرف مکمل جینسینگ بر VEGF و PDGF سرمی زنان جوان غیرفعال

علیرضا براری; جبار بشیری; مریم سرابندی; مجله پزشکی تبریز زمینه و اهداف: فعالیت بدنی منظم باعث گسترش بستر مویرگی در عضلات فعال می¬شود که این تأثیر […]
۹ آذر ۱۳۹۴

تغییرپذیری فشار خون، ضربان و شاخص اکسیژن مصرفی قلب و ارتباط آنها با نیمرخ چربی‌های بدن در افراد فعال و غیرفعال

۱ مجید کاشف؛ ۲ میثم شعبانی نیا ؛ ۳ سارا زارع کاریزک ۱دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران ۲مربی دانشگاه آزاد اسلامی‌ […]
۹ آذر ۱۳۹۴

مقایسۀ اثر یک دوره تمرین ورزشی هوازی با دو حجم متفاوت بر برخی فاکتور‌های خطر بیماری-های قلبی-عروقی در دختران کم‌توان ذهنی

۱ امیرحسین حقیقی ؛ ۲ نسرین گلردی؛ ۳ محمدرضا حامدی نیا ۱دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران […]
۹ آذر ۱۳۹۴

طراحی برنامۀ تمرین شبیه‌سازشدۀ مسابقات تکوا ندو بر پایۀ نیمرخ تغییرات تواتر ضربان قلب، سطح لاکتات خون و درک فشار کار

۱ مهدی صمدی؛ ۲ فرزاد ناظم ۱کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه بوعلی سینا، همدان ۲دکتری فیزیولوژی ورزش دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه بوعلی سینا، […]
۱۸ آبان ۱۳۹۴

اثر يک دوره هشت هفته ای تمرين هوازی- مقاومتی به همراه استروژن‏درمانی جايگزينی بر ميزان چربی احشايی و فاکتورهای خطر قلبی- عروقی در موش صحرايی اوارکتومی شده

آمنه پوررحيم قورقچی *، پروين بابائی، ارسلان دميرچی، بهرام سلطانی ، سمانه قربانی مجله پزشکی اردبیل زمينه و هدف: چا قی و افزايش چربی احشايی پس […]
۱۸ آبان ۱۳۹۴

تأثیر تمرینات مقاومتی دایره‌ای و بی‌تمرینی پس از آن بر مقادیر پلاسمایی امنتین-۱ و ترکیب بدنی دانشجویان دختر دارای اضافه ‏وزن و چاق

مهدی مقرنسی ؛ ۲ رضوانه گلدوی ۱دانشگاه سیستان و بلوچستان ۲دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، […]
۱۶ آبان ۱۳۹۴

اثر ۱۲ هفته تمرین هوازی بر سطوح کاتکولامین‌ها و آمادگی قلبی تنفسی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/ نقص توجه

مهدی کارگرفرد ؛ ۲ صالح افراسیابی ۱دانشیار دانشگاه اصفهان ۲کارشناس ارشد دانشگاه اصفهان مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از مطالعۀ حاضر، تعیین اثر ۱۲ هفته تمرین هوازی […]
۱۶ آبان ۱۳۹۴

پاسخ عوامل فیبرینولیتیک به انقباض های درون گرای هم تنش و هم جنبش در مردان سالم

وریا طهماسبی ؛ ۲ سجاد احمدی زاد؛ ۲ فریبرز هوانلو؛ ۳ علی اشرف جمشیدی ۱استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ۲دانشیار دانشگاه […]
۲۹ مهر ۱۳۹۴

تاثير هشت هفته تمرين هوازی تداومی و تناوبی شديد بر بيان ژن عامل رشد اندوتليال عروقی در عضله نعلی رت‌های نر سالم

محمدرضا کردی۱، امين نکويی۱، احد شفيعی * ، وحيد حديدی۱ ۱- گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ايران کارشناس ارشد فيزيولوژی ورزش گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشگاه […]