۴ بهمن ۱۳۹۳

بررسی تغییرات برخی ازشاخص های فیزیولوژیک، زمان ماندن در VO2max و میزان ادراک فشار کار در فعالیت های تداومی و تناوبی شدید در دوندگان استقامتی

۱احسان اصغری؛ ۲ارسلان دمیرچی؛ ۲حمید محبی ۱کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد نیشابور،گروه تربیت بدنی،نیشابور،ایران ۲دانشگاه گیلان پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی سابقه و هدف: پیشرفت علمی […]
۴ بهمن ۱۳۹۳

اثر ۸ هفته تمرین استقامتی بر سطوح ابستاتین پلاسما در موش‌های صحرایی نر‌

عاطفه محمدی؛ عباس قنبری نیاکی؛ الهه طالبی گرکانی؛ سارا نصیری سمنانی دانشگاه مازندران پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی سابقه و هدف: ابستاتین، نوعی پپتید مترشحه از معده […]
۲۱ دی ۱۳۹۳

مقايسه ترکيب بدنی و فعاليت بدنی دانش آموزان عشايری و شهری

مهدی چاهيان بروجنی، فرهاد احمدی کانی گلزار*، هادی مرادی، فاطمه افضلی بروجنی، حسين مجتهدی ، سيد محمد مرندی مجله پژوهش و سلامت مطالعات انجام شده در […]
۱۱ دی ۱۳۹۳

اثرات دو نوع شکلات معمولی و انرژی زا طی يک جلسه فعاليت ورزشی بی‌هوازی بر برخی آنزيم‌های کبد و فشار خون

دکتر امير رشيدلمير، بهاره کتابدار ، مرتضی مطهری نشریه مدیریت و فیزیولوژی ورزشی شمال امروزه ورزشکاران بيش از هر زمانی به مصرف مکملهای انرژی زا تمايل […]
۵ دی ۱۳۹۳

Effects of Regular Aerobic Exercise Combined with Milk Consumption on Angiotensin II, ACE and AT1 levels in Obese Prepubertal Boys

 Parvin Farzanegi; Mohammadali Azarbaijani; Kasra Manouchehri Iranian Journal of Health and Physical activity Purpose: This study aimed to investigate the effects of eight weeks of regular […]
۵ دی ۱۳۹۳

Treadmill Running and Antioxidants Supplementation Increases Cardiac Apelin and Oxidative Stress-related Biomarkers in Rats

Atena Yazdanshenas; Valiollah Dabidi Roshan Iranian Journal of Health and Physical activity Purpose: The American Heart Association (AHA) published a statement on the importance of air […]
۲۹ آذر ۱۳۹۳

تاثير دو پروتکل مقاومتی و هوازی بر ظرفيت عملکردی و کيفيت زندگی بيماران مرد پس از انفارکتوس قلبی

سيد ضياالدين دکهء۱، احمد همت فر۲ ، کمال عزيزبيگی *۳ ۱- کارشناس ارشد فيزيولوژی ورزشی گروه تربيت بدنی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ايران ۲- […]
۲۹ آذر ۱۳۹۳

بررسی اثر تمرينات اکسنتريک و کانسنتريک بر شاخص‌های فشار خون و ضربان قلب در بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲

عبدالحميد حاجی حسنی، اميرهوشنگ بختياری ، رزيتا هدايتی مجله پزشکی کومش سابقه و هدف: حدود ۷% جمعيت دنيا به ديابت مبتلا هستند و از عوارض گسترده […]
۲۰ آذر ۱۳۹۳

اثر ۸ هفته تمرين پيلاتس بر سطح هورمون آنتی مولرين و عوامل خطرساز قلبی و متابوليکی در زنان مبتلا به سندروم تخمدان پلی کيستيک

عباس صارمی*، عليرضا بهرامی، مهری جميليان ، پرستو معظمی گودرزی استاديار دانشگاه اراک، اراک، ميدان شريعتی دانشگاه اراک مجله پزشکی اراک زمينه و هدف: سندروم تخمدان […]