۲۸ دی ۱۳۹۵

تأثیر دوره‌های آماده‌سازی و مسابقه بر سطوح استراحتی شاخص‌های پلاکتی، فیبرینوژن و پروتئین واکنشگر C در بازیکنان حرفه‌ای فوتبال

داور رضایی منش ۱ ؛ سجاد احمدی زاد۲ ؛ خسرو ابراهیم۳ ۱استادیار گروه عمومی و علوم پایه، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ۲دانشیار گروه فیزیولوژی […]
۲۸ دی ۱۳۹۵

تأثیر تمرین هوازی در هوای آلوده به ذرات کربن سیاه بر بیان ژن‌های TLR4 و IL-1β در بافت قلب موش‌های صحرایی نر

بهزاد پاک راد۱ ؛ حمید آقا علی نژاد ۲ ؛ علیرضا زمانی۳ ؛ محمد فشی۴ ؛ بتول رضایی سراجی۵ ؛ زهرا رجبی۶ ۱دانشجوی دکتری ‌فیزیولوژی ورزشی، […]
۲۸ دی ۱۳۹۵

تأثیر تمرین هوازی بر وخامت کلی و مقدار شاخص‌های خطر متابولیک در بیماران مبتلا به سندرم متابولیک: مطالعۀ فراتحلیلی

هادی روحانی۱ ؛ کریم آزالی علمداری ۲ ؛ معصومه هلالی زاده۳ ۱استادیار فیزیولوژی ورزشی، پژوهشکده طب ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران ۲استادیار […]
۸ آذر ۱۳۹۵

تاثیر ترکیبی تمرین استقامتی و داروی آتورواستاتین بر تظاهر پروتئین VEGF در رت ها پس از انفارکتوس تجربی میوکارد

اکبر اعظمیان جزی *۱، محمد رضا حافظی۲، حمید اپرا۳ ، هادی عبدی۴ ۱- دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران ۲- دانشیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده […]
۸ آذر ۱۳۹۵

بررسی تاثیر ۱۰ هفته تمرین تناوبی شدید و مصرف چای سبز بر پروفایل لیپیدی و ترکیب بدن زنان دارای اضافه وزن

۱- گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران. ۲- گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران. ۳- مرکز تحقیقـات بیماری‌های […]
۸ آذر ۱۳۹۵

تأثیر یک جلسه فعالیت مقاومتی و هوازی بر ادراک درد و پاسخ های قلبی- عروقی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

دکتر حمید اراضی *، مریم پهلوان زاده ، محمدرضا افخمی اردکانی گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه گیلان، رشت، ایران مجله پزشکی اراک زمینه: بنا […]
۸ آذر ۱۳۹۵

تأثیر ۱۲ هفته تمرین تناوبی با شدت زیاد (HIIT)‌ بر عملکرد ریوی، سطوح سرمی لپتین و نیم‌رخ لیپیدی در مردان چاق غیرفعال

بختیار ترتیبیان، حسام شریفی ، بهمن ابراهیمی ترکمانی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولو›ی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه ارومیه،ارومیه، ایران مجله دانشور پزشکی مقدمه ‌و […]
۸ آذر ۱۳۹۵

اثر هشت هفته تمرین تناوبی شدید بر سطوح ای- سلکتین و پی- سلکتین در زنان چاق

الهام مرادقلی، دکتر محسن جعفری، دکتر مهرداد فتحی * ، کیوان حجازی استادیار مشهد- میدان آزادی- پردیس دانشگاه، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی مجله غدد […]
۸ آذر ۱۳۹۵

تاثیر تمرینات تناوبی شدید و زنجبیل بر سازگاری‌های ساختاری و عملکردی قلبی

دکتر طوبی کاظمی، دکتر شیلا نایبی فر * ، دکتر محمد اسماعیل افضل پور دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه سیستان و بلوچستان مجله غدد درون ریز و […]