۵ اسفند ۱۳۹۵

عنوان: بررسی تاثیر مکمل یاری با ویتامین D بر فشار خون و درصد توده چربی بدن در افراد پره دیابتی

فرزانه قاسمی *، پروین آیرملوی، رسول زرین مجله پزشکی ارومیه پیش‌زمینه و هدف: در مطالعات مشاهده‌ای و اپیدمیولوژیک متعددی ارتباط معنی‌داری بین سطح سرمی ویتامین D […]
۲۹ دی ۱۳۹۵

ارتباط سطح فریتین سرم با شدت درگیری انسدادی رگ‌های کرونر در بیماری عروق کرونر

ارسلان سالاری، فردین میربلوک، بیژن شاد، رضا پوربهادر، عاطفه قنبری، حیدر دادخواه، آسیه عشوری، زهره حیدرنژاد * گروه قلب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، […]
۲۹ دی ۱۳۹۵

بررسی فراوانی نيمرخ ژنتيکي پلي‌مورفيسم rs4646994 ژن آنزيم مبدل آنژيوتانسين (ACE) در ورزشکاران کاراته‌کار حرفه‌اي و مقايسه‌ی آن با غير ورزشکاران و آماتورها

محمدرضا باتواني, سيد محمد مرندي, کامران قائدي, فهيمه اسفرجاني مجله دانشکده پزشکی اصفهان مقدمه: آنزيم مبدل آنژيوتانسين (Angiotensin converting enzyme یا ACE)، اگزوپپتيدازي است که باعث […]
۲۹ دی ۱۳۹۵

تأثیرات شیب و سرعت تردمیل بر فعالیت عضله گاستروکنمیوس داخلی در بیماران مبتلا به سکته مغزی مزمن

رقیه محمدی *، سعید طالبیان، سمانه علی آبادی، سعید یکانی نژاد، محمدرضا هادیان مجله کومش هدف: عضلات پلانتارفلکسور نیروی جلوبرنده بدن را در نیمه دوم مرحله […]
۲۹ دی ۱۳۹۵

اثر ده هفته فعالیت استقامتی بر میزان بیان ژن فاکتورهای درگیر در فرایند آنژیوژنز عضله اسکلتی پس از انفارکتوس قلبی در موش سفید بزرگ آزمایشگاهی

ملیحه اردکانی زاده، کمال رنجبر، فرزاد ناظم * مجله کومش هدف: تاثیر تمرینات ورزشی بر فرایند آنژیوژنز عضله اسکلتی در موش‌های مبتلا به انفارکتوس قلبی مشخص […]
۲۹ دی ۱۳۹۵

اثر شش هفته تمرین استقامتی و مصرف مکمل جینسینگ بر فاکتورهای رشد اندوتلیال عروق و مشتق از پلاکت در سرم دانشجویان زن غیر ورزشکار

علیرضا براری، آسیه عباسی دلویی *، عزت دوروکی مجله کومش هدف: هدف از تحقیق حاضر تعیین اثر شش هفته تمرین استقامتی و مصرف مکمل جینسینگ بر […]
۲۹ دی ۱۳۹۵

تأثیر کاربرد تمرینات ورزشی یوگا بر اضطراب و کیفیت خواب بیماران مبتلا به نارسایی مزمن قلب در شهر کرمان در سال ۱۳۹۴

سعیده حسنی‌سعدی، علی‌اکبر واعظی استادیار گروه پرستاری دانشکدۀ پرستاری و مامایی یزد، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی در سلامت خانواده، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات […]
۲۸ دی ۱۳۹۵

سهم نسبی بلوغ جنسی، رشد جسمانی و عوامل آنتروپومتریک بر توسعۀ توان بی-هوازی پسران ۱۰ تا ۱۸ سالۀ شهر ماهان

روح الله دهقان۱ ؛ روح الله نیکویی ۲ ؛ محسن امینایی۳ ۱کارشناس ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید ‌باهنر کرمان ۲استادیار‌ گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید‌ […]
۲۸ دی ۱۳۹۵

تأثیر یک دوره تمرین منتخب کشتی به‌همراه مکمل‌دهی ال آرژنین بر مارکرهای آنژیوژنیک و آنژیواستاتیک سرمی کشتی‌گیران نخبه

مرتضی مطهری راد۱ ؛ سید رضا عطارزاده حسینی ۲ ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، دانشگاه فردوسی مشهد ۲استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد مجله فیزیولوژی ورزشی […]