۱ مرداد ۱۳۹۸

تاثیر ۱۰ هفته مصرف مکمل زنجبیل بر نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدن زنان چاق به‌دنبال تمرین ورزشی پیلاتس

اسماء سلیمانی۱، افرا خسروی۱، عنایت اسدی۲ ۱- مرکز تحقیقات زیست فناوری و گیاهان دارویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران. ۲- مرکز تحقیقات زیست […]
۱ مرداد ۱۳۹۸

مقایسه دو برنامه‌ی تمرین ورزشی تداومی با شدت متوسط و تناوبی شدید بر سطح سلول‌های پیش‌ساز اندوتلیال زنان دارای اضافه وزن

سمانه فراحتی ، دکتر سید رضا عطارزاده حسینی ، دکتر مهتاب معظمی ، دکتر مهدی حسن زاده دلویی ، دکتر شیما حسن زاده دلویی مجله غدد […]
۲۷ تیر ۱۳۹۸

تأثیر تمرین بی‌هوازی با مصرف ملاتونین بر بیان نشانگرهای BAX و BCL2 میوکارد رت پس از ایسکمی ریپرفیوژن

حامد علی‌زاده پهلوانی; حمید رجبی; محمد نبیونی; پژمان معتمدی; ندا خالدی; مجله پزشکی تبریز زمینه: هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر تمرین بی هوازی با مصرف […]
۲۷ تیر ۱۳۹۸

تاثیر تمرینات هوازی با شدت متوسط بر تغییر پذیری ضربان قلب (HRV) در بیماران دیابتی مبتلا به نوروپاتی محیطی

الهه پیرعلایی; معرفت سیاه کوهیان; سعید نیکوخصلت; لطفعلی بلبلی; ناصر اصلان آبادی; محبوب شیخعلی زاده; سعید فتح الهی; مجله پزشکی تبریز چکیده زمینه: نوروپاتی اتونوم قلبی […]
۱۸ تیر ۱۳۹۸

بررسی دقت تخمین فشار CO2 خون شریانی از فشار CO2 انتهای بازدمی در سه شدت تمرینی ۳۰، ۵۰ و ۷۰ درصد حداکثر اکسیژن مصرفی

رقیه افرونده؛ میثم ایرانی؛ میثم شاهی گروه تربیت بدنی دانشگاه محقق اردبیلی پژوهش‌نامة فیزیولوژی ورزشی کاربردی کیده سابقه و هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر شدت […]
۱۸ تیر ۱۳۹۸

تاثیر تمرین هوازی بر فعالیت آنزیم‌های استیل‌کولین‌استراز و بوتریل‌کولین‌استراز سرم و تغییرات شاخص‌های خطر قلبی-متابولیکی زنان میانسال

کریم آزالی علمداری ۱؛ یوسف صابری۲ ۱دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۲دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی […]
۱۸ تیر ۱۳۹۸

تأثیر تمرین هوازی با دو شدت متفاوت بر برخی از عوامل آنژیوژنزی در بافت کلیه موش های صحرایی دیابتی

رزیتا فتحی ۱؛ فرزاد فعلی۲؛ پژمان معتمدی۳؛ حمید رجبی۴؛ Aliakbar Mahmoodi5 ۱دانشیار فیزیولوژی ورزشی، شاخه بیوشیمی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، […]
۱۷ تیر ۱۳۹۸

توصیف و ارتباط عملکرد قلبی تنفسی و ترکیب بدنی با استفاده از روش های نوین در مردان و زنان اصفهانی

ولی الله دبیدی روشن ۱؛ نفیسه نصراللهی بروجنی۲ ۱دانشگاه مازندران ۲فیزیولوژی ورزشی،علوم ورزشی،دانشگاه مازندران،بابلسر،ایران پژوهش‌نامة فیزیولوژی ورزشی کاربردی چکیده شاخص توده بدن و محیط کمر چربی […]
۱۳ تیر ۱۳۹۸

تأثیر نوع مزاج و مکمل بی‌کربنات سدیم بر توان بی‌هوازی و شاخص خستگی

محمد امین صفری۱؛ مریم کوشکی جهرمی  ۲؛ فرهاد خرمایی۳؛ علیرضا صالحی۴ ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، بخش علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، […]