۲۵ تیر ۱۳۹۵

اثر زنجبیل همراه با تمرین شنا بر الگوی چربی خون موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

عبدالصالح زر ، سید علی حسینی، فاطمه احمدی ، مصطفی رضایی استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه جهرم، مجله تغذیه و صنایع غذایی ایران […]
۱۴ خرداد ۱۳۹۵

تاثیر تمرینات هوازی تداومی بر سطوح سرمی شاخص‌های آسیب بافت کبدی در موش‌های صحرایی مبتلا به انفارکتوس قلبی

دکتر کمال رنجبر، دکتر فرزاد ناظم ، شمس الدین هاشمی مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران در این مطالعه، تأثیر تمرینات هوازی تداومی بر شاخص­های […]
۱۴ خرداد ۱۳۹۵

مقایسه تأثیر ۴ هفته تمرین های هوازی و تناوبی با شدت بالا بر سطوح متالوتیونئین بافت قلب موش‌ صحرایی

مریم شعبانی، محمد شرافتی مقدم ، دکتر فرهاد دریانوش * دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران مجله پزشکی قزوین زمینه: گونه‌های اکسایشی که […]
۱۴ خرداد ۱۳۹۵

مقايسه تمرينات استقامتي و مقاومتي بر عوامل مهاري رگ‌زايي درسالمندان ديابتي

ميترا سبحاني پور، حميدمعرفتي، احمدغلامحسينيان دانشيار فيزيولوژي ورزش، گروه فيزيولوژي ورزش، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد باهنركرمان مجله پزشکی کرمان مقدمه: عمده‌ترين مسائل […]
۱۴ خرداد ۱۳۹۵

تاثیر ۱۲ هفته فعالیت هوازی بر سطوح سرمی کاردیوتروپین-۱، هیپرتروفی بطن چپ و فشارخون زنان سالمند مبتلا به فشار خون بالا

نسرین عمو علی، دکتر فرهاد دریانوش ، دکتر محمدعلی بابایی بیگی ، دکتر مهدی محمدی دانشگاه شیراز مجله پزشکی زنجان زمینه و هدف: نشانگرهای زیستی مختلفی […]
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

تأثیر تمرینات تناوبی شدید (HIT) بر سطوح سرمی آدیپونکتین و لپتین کودکان چاق

رحمان سوری ۱ ؛ مینا اکبری۲ ؛ عبدالرضا کاظمی۳ ؛ محمدامین ساعی۴ ؛ صادق امانی۵ ۱دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران- ایران […]
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

تأثیر تمرینات مقاومتی بر شاخص‌های ریوی و ترکیب بدنی زنان چاق و دچار اضافه وزن مبتلا به دیابت نوع دو

رحیمه مهدی زاده ۱ ؛ سارا حاصلی۲ ۱دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران ۲کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه شاهرود، شاهرود، […]
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

تأثیر فعالیت متناوب با شدت بالا در شرایط هایپوکسی نورموباریک و نورموکسی بر پاسخ فاکتور رشد اِندوتلیال عروقی سرم در مردان غیرفعال

علی اصغر رواسی۱ ؛ یعقوب مهری الوار ۲ ؛ سجاد احمدی زاده۳ ؛ سجاد حسنوند۲ ۱استاد دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران […]
۲۹ فروردین ۱۳۹۵

تاثیر ۸ هفته تمرین متناوب هوازی بر هموگلوبین گلیکوزیله و شاخص مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت قندی نوع دو

فرحناز مطلبی *، سعید شاکریان ، روح اله رنجبر کارشناسی ارشد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران مجله افق دانش […]