۱۳ تیر ۱۳۹۸

تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر سطوح آدروپین و اکسید نیتریک سرمی زنان یائسۀ مبتلا به پرفشارخونی

سودابه شرابیانی ۱؛ حمید رجبی۲؛ پژمان معتمدی۳؛ محمدرضا دهخدا۲؛ مجتبی کاویانی۴ ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی (گرایش قلب و عروق) ، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی، تهران، […]
۱۳ تیر ۱۳۹۸

تغییر‌ات فیزیولوژیکی و عملکرد توان بی‌هوازی در آزمون رست متعاقب شیوه‌های مختلف گرم کردن PAPدر ورزشکاران نخبه مرد

سیده زهره هادئی۱؛ محمدعلی سمواتی شریف ۲ ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران ۲دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه […]
۱۳ تیر ۱۳۹۸

بررسی تأثیر تمرین تناوبی هوازی و عصارۀ عناب بر عوامل آپوپتوزی در رت‌های مبتلا به سکتۀ قلبی

محمدعلی ربیعی۱؛ مهدی مقرنسی ۲؛ هادی سریر۳؛ محسن خراشادی زاده۴ ۱دانشجوی دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران ۲دانشیار فیزیولوژی ورزش، […]
۱۳ تیر ۱۳۹۸

تأثیر شش هفته بازی فوتبال در زمین‌های کوچک در برخی شاخص‌های وابسته به سلامت و طول تلومر مردان ۳۵ تا ۴۱ ساله

اکبر چمنی۱؛ عباسعلی گائینی ۲؛ رضا نوری ۳؛ محمدرضا کردی۴؛ سیروس چوبینه۵ ۱گروه تربیت بدنی. پردیس کیش، دانشگاه تهران ۲استاد فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه […]
۶ تیر ۱۳۹۸

مقایسۀ تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر عوامل آنژیوژنیکی( VEGF ) و آنژیوستاتیکی ( ES ) در زنان غیرفعال

جواد طلوعی آذر۱؛ علی اصغر رواسی ۲؛ رحمن سوری۳؛ علی اکبرنژاد۳ ۱استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران ۲استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت […]
۶ تیر ۱۳۹۸

اثر تجویز مکمل زعفران و تمرین هوازی بر تغییرات فشارخون، عملکرد ریوی و شاخص‌های اسپیرومتری زنان دارای اضافه وزن و چاق مبتلا به دیابت نوع دو

علی رجبی۱ ، علی اکبرنژاد* ۲، معرفت سیاه‌کوهیان۳ ، مرتضی یاری۴ ۱- دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران ۲- […]
۶ تیر ۱۳۹۸

اثر تمرینات تناوبی شدید و تداومی بر آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی بافت قلب موش‌های صحرایی پیر

رحمان سوری* ۱، محسن گرامی۲ ، پریسا پورنعمتی۳ ، آرزو اسکندری۴ ۱- دانشیار، گروه تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران ، ۲- دانشجوی […]
۳ تیر ۱۳۹۸

تغییرات در سطوح امنتین-۱،CRP و استقامت قلبی تنفسی متعاقب مداخلات ورزشی در زنان چاق ودارای اضافه وزن

وازگن میناسیان, نسیم عباسی فرد هفشجانیفیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی چکیده: هدف: هدف کلی این پژوهش بررسی اثرات دو شیوه تمرین هوازی و مقاومتی روی سطوح […]
۳۰ خرداد ۱۳۹۸

تاثیر ۸ هفته تمرین تناوبی با شدت بالا بر تجمع پلاکت و میزان فسفوریلاسیون VASPser239 در بیماران عروق کرونر

اکبر نوری حبشی فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی – دانشگاه شهید بهشتی چکیده هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر ۸ هفته فعالیت تناوبی با شدت […]