۲۰ آذر ۱۳۹۳

رابطه‌ی بين ميزان فعاليت بدنی و ميزان کلسيم مصرفی روزانه با شاخص‌های منتخب تن سنجی و ميزان تراکم استخوان در زنان يائسه مراجعه کننده به مرکز تراکم استخوان شهر رشت

مريم يهلوان‌زاده *، دکتر فرهاد رحمانی‌نيا ، دکتر رامين شعبانی مجله پزشکی زنجان چکيده زمينه و هدف: اين مطالعه به بررسی رابطه‌ی بين ميزان فعاليت بدنی […]
۲۰ آذر ۱۳۹۳

بررسی اثرات قره قاط بر سطح ليپيد پروفايل در بيماران مبتلا به هايپر ليپيدمی خفيف: يک کارآزمايی بالينی تصادفی سازی شده

مصطفی حکيمی، رسول سلطانی، مهتاب کشوری، صديقه عسگری ، نضال صراف زادگان مجله علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد زمينه و هدف: هايپر ليپيدمی يا […]
۲۰ آذر ۱۳۹۳

نقش ميوه زغال اخته بر سطح قند خون و هموگلوبين گليکوزيله در بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲: يک کارآزمايی بالينی تصادفی سازی شده

عبداله گرجی، رسول سلطانی، مهتاب کشوری، مصطفی قناديان، صديقه عسگری ، نضال صراف زادگان استاد مرکز تحقيقات قلب و عروق اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، […]
۹ آذر ۱۳۹۳

مقايسه تاثير ۱۲ هفته مصرف ويتامينE و فعاليت بدنی منظم بر سطوح آنزيم‌های کبدی مبتلا به کبد چرب غيرالکلی

لعيا اسلامی، فرهاد رحمانی نيا ، بابک نخستين روحی* مجله فیزیولوژی ورزشی پژوهش حاضر با هدف مقايسه آثار ۱۲ هفته مصرف ويتامينE و فعاليت بدنی منظم […]
۹ آذر ۱۳۹۳

ترکيب ويتامين E و تمرين شديد بر استرس اکسيداتيو بيضه و اسپرماتوژنز در موش‌های نر

عباس صارمی*، سعيد چنگيزی آشتيانی ، ابولفضل کلانتری مجله فیزیولوژی ورزشی هدف مطالعه حاضر ارزيابی اثر مکمل سازی ويتامين E بر مارکرهای استرس اکسيداتيو بيضه و […]
۹ آذر ۱۳۹۳

تأثير مکمل اسيد چرب امگا ۳ بر سندرم متابوليک در سالمندان ساکن آسايشگاه کهريزک: کارآزمايی بالينی دوسو کور

محمد جعفر محمودی۱، سودابه اعلاتاب۲، فرشاد شريفی۲، فرهنگ درخشان۲ ، حسين فخرزاده* ۱- ۱- بخش قلب بيمارستان امير اعلم ۲- ۲- مرکز تحقيقات سلامت سالمندان، پژوهشکده […]
۹ آذر ۱۳۹۳

بررسی اثر کمبوچای تهيه شده از چای سبز بر روی سطح گلوکز و پروفايل ليپيدی موش‌های صحرايی ديابتی

لطيفه رسولی، حسن فلاح‌حسينی ، سيد‌احمد حسينی* استاديار گروه تغذيه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز مجله گیاهان دارویی مقدمه: ديابت، بيماری […]
۹ آذر ۱۳۹۳

اثر مکمل زعفران بر فعاليت آنزيم‌های آنتی‌اکسيدانی طی يک جلسه فعاليت برون‌گرا در مردان فعال

مسلم ورمزيار ، محمدعلی آذربايجانی* دانشيار دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی مجله گیاهان دارویی مقدمه: فعاليت بدنی و […]
۲۵ آبان ۱۳۹۳

تاثیر مصرف کوتاه مدت بی کربنات سدیم بر توان بی هوازی و شاخص های الکتروفیزیولوژیکی عضله در زنان ورزشکار

۱ زهرا احمدی* ؛ ۲ فهیمه اسفرجانی؛ ۳ شهرام لنجان نژادیان ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان ۲استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی […]