۲۹ مهر ۱۳۹۴

تأثیر چهار هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل ال-کارنیتین بر نیمرخ لیپیدی سرم و قند خون در مردان دیابتی

محمدرضا رمضان پور؛ ۲ محمد مطبوع ؛ ۱ سید محمود حجازی ۱استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، […]
۳ مهر ۱۳۹۴

اثر تمرينات ورزشی هوازی و مکمل آلفاليپوئيک اسيد بر ميزان مقاومت به انسولين در زنان مبتلا به ديابت نوع ۲

فرهاد دريانوش *، مريم شکيبايی، علی زمانی ، مهدی محمدی دانشيار، گروه تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی، دانشگاه شيراز مجله پزشکی […]
۳ مهر ۱۳۹۴

اثر شنا و مکمل آربوتين بر سطح آنزيم‌های آنتی‌اکسيدان و استرس اکسيداتيو قلب موش‌های صحرايی ديابتی

پروين فرزانگی، معصومه حبيبيان * ، سيدمهدی انوری استاديار، گروه تربيت بدنی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ايران مجله پزشکی گرگان زمينه و هدف : […]
۳ مهر ۱۳۹۴

اثر چهار هفته رژيم غذايی به منظور توقف پرفشاری خون بر پيامد ديابت بارداری

مهدی صادقيان، ذات الله عاصمی، منصوره صميمی، زهره طبسی، پروانه صانعی ، احمد اسماعيل زاده * استاد، مرکز تحقيقات امنيت غذايی، گروه تغذيه جامعه، دانشکده تغذيه […]
۳ مهر ۱۳۹۴

تأثير تمرين پيلاتس و مصرف عصاره‌ی گياه رازيانه بر علائم سندرم پيش از قاعدگی در دختران غير ورزشکار

فاطمه اميدعلی مجله پزشکی طب مکمل مقدمه: بسياری از زنان، سندرم پيش از قاعدگی (PMS) را در سنين باروری تجربه می‌کنند. اين سندرم يک رخداد دوره‌ای […]
۳ مهر ۱۳۹۴

اثر مکمّل‌سازی کوتاه‌مدت شکلات تلخ قبل از يک جلسه فعّاليت فزاينده‌ی ورزشی بر ليپيد پراکسيداسيون عروقی در دختران جوان فعّال

خانم نسيبه دولت آبادی فراهانی *، دکتر افسانه شمشکی، دکتر بهروز بقايی، دکتر مهديه ملانوری شمسی ، دکتر مهدی هدايتی مجله پزشکی طب مکمل مقدمه: فشار […]
۲۵ مرداد ۱۳۹۴

بررسي ميزان آگاهي، شيوع و عوارض مصرف استروئيدهاي آنابوليك در ورزشكاران مرد رشته پرورش اندام شهر مشهد

ناهيد بيژه، محسن دهباشي ، مهدي ساقي مطالعات کاربردی علوم زیستی ورزشی مصرف اين مواد از سوي ورزشكاران مي باشيم. لذا هدف از انجام اين تحقيق […]
۲۵ مرداد ۱۳۹۴

تاثیر مصرف حاد کافئین بر قدرت و استقامت عضلانی بازیکنان فوتبال مرد آماتور

حجت فراتی، زهرا حجتی ، فرهاد رحمانی نیا مطالعات کاربردی علوم زیستی ورزشی زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر مصرف كافئين بر قدرت […]
۲۰ مرداد ۱۳۹۴

تأثير مکمل ياری عصاره دانه انگور سياه (Vitis vinifera) بر پروفايل ليپيدی و ميزان hs-CRP سرم به دنبال فعاليت هوازی در مردان غير ورزشکار

ميدرضا زلفی، وحيد ساری صراف *، حسين بابايی ، رامين اميرساسان مجله پزشکی کاشان سابقه و هدف: مطالعات اندکی درخصوص اثرات مثبت فعاليت ورزشی و مکمل […]