۱۹ اسفند ۱۳۹۶

تاثیر مصرف حاد کافئین بر پاسخ‌های اینترلوکین۶ و پروتئین واکنشگر C متعاقب تمرینات بسیار‌آهسته در مردان ورزشکار مقاومتی

آقای میر مجید خالقی آنباردان ۱، آقای افشار جعفری۲ ۱- کارشناس ارشد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز ۲- دانشیار دانشکده تربیت بدنی و […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۶

تاثیر کوتاه‌مدت مکمل‌ یاری کوآنزیم ۱۰Q بر پاسخ ایمنی هومورال به فعالیت‌های ورزشی شدید در بازیکنان فوتبال

حسین شیروانی مجله کومش هدف: شواهد موجود نشان می‏دهد که مکمل‏یاری کوآنزیم ۱۰Q می‏تواند در تقویت عمل‌کرد ایمنی نقش داشته باشد. مطالعه حاضر نیز با هدف […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۶

مقأیسه تأثیر ویتامین E بر بیان ژن های p53/PTEN غده پروستات موش های صحرایی نر در دو گروه با تمرینات تداومی و تناوبی شدید

امین اله دشتیان ۱، محمد اسماعیل افضل پور۲، نادر تنیده۳، مسعود سپهری منش۴ ۱- گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران ، ۲- گروه فیزیولوژی ورزش، […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۶

فعالیت مقاومتی فزاینده و مصرف شیر سویا بر سطح سرمی هورمون فاکتور تفکیک رشد-۸ زنان سالمند

دکتر رحمان سوری ، دکتر سیروس چوبینه ، خانم پریچهر فرهمندیان ، دکتر مهسا رستگار مقدم منصوری دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۶

بررسی میزان مصرف و آگاهی از عوارض جانبی داروهای نیروزا و داروهای کاهش وزن در میان ورزشکاران غیر حرفه ای حاضر در باشگاه های بدنسازی تهران

ابراهیم علی دوست قهفرخی ۱؛ سعید مخلصی۲؛ جمال الدین شریعتی۳ ۱دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران ۲دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، […]
۶ بهمن ۱۳۹۶

تغییرات ساختاری بافت قلب در پاسخ به مکمل یاری بولدنون با و بدون عصاره الکلی میوه عناب طی یک دوره تمرین مقاومتی در رت های نر ویستار

مژگان احمدی *، آسیه عباسی دلویی، سید جواد ضیاءالحق، بهروز یحیایی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد […]
۶ بهمن ۱۳۹۶

تأثیر تمرین تناوبی شدید و مکمل‌سازی ‌روغن بذر کتان بر احساس درد القا‌شده در موش‌های صحرایی نر

صالح رحمتی احمدآباد۱؛ محمدعلی آذربایجانی ۲؛ محمد ناصحی۳ ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ۲استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران […]
۵ بهمن ۱۳۹۶

تأثیر بارگیری کوتاه‌مدت نانو‌ذرۀ سلنیوم و تمرین وامانده‌ساز بر شاخص‌های اکسایشی در بافت قلبی رت‌های نر

حسن ذوالفقار دیدنی ۱؛ محمدرضا ذوالفقار دیدنی۲؛ سیامک عصری رضائی۳؛ فیروز قادری پاکدل۴ ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه ارومیه ۲استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه ارومیه ۳دانشیار بیوشیمی، […]
۵ بهمن ۱۳۹۶

تأثیر تمرینات ثبات مرکزی و ویتامین D بر شاخص های آمادگی جسمانی زنان جوان مبتلا به ام‌.اس

هانیه رضایی۱؛ مریم کوشکی ۲؛ محسن ثالثی۲؛ صادق ایزدی۳ ۱کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شیراز ۲دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شیراز ۳استادیار نورولوژی، دانشگاه علوم‌پزشکی شیراز مجله فیزیولوژی […]