۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

مقایسۀ تأثیرات ضددردی و ضدالتهابی زعفران و ایندومتاسین در پیشگیری و درمان کوفتگی عضلانی تأخیری (DOMS)

عباس معمارباشی ۱ ؛ علی رجبی۲ ۱دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران ۲کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران […]
۲۹ فروردین ۱۳۹۵

تاثیر تمرین مقاومتی دایره‌ای با مکمل زعفران بر پاسخ هورمون‌های انسولین و استرادیول

عباس قنبری نیاکی، صادق اردشیری، مهدی علی اکبری بیدختی * ، ایوب سعیدی کارشناسی ارشد گروه تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، […]
۲۹ فروردین ۱۳۹۵

اثر تعاملی هشت هفته تمرینات هوازی منظم و مصرف شیر بر سطوح برخی از فاکتورهای التهابی و پروفایل لیپیدی در کودکان دارای اضافه‌وزن

پروین فرزانگی ، مهدی سمیعی ، زینب صباغیان مجله کومش سابقه و هدف: مطالعات متعدد اثرات حمایتی تمرینات هوازی و مصرف شیر در افراد چاق گزارش […]
۲۹ فروردین ۱۳۹۵

بررسی پروفایل آهن در کودکان چاق در مقایسه با کودکان سالم

فاطمه طباطبایی، محمدرضا شریف، داود خیرخواه ، مهلا مدنی * کارشناس ارشد پرستاری مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان مجله فیض سابقه و هدف: […]
۲۹ فروردین ۱۳۹۵

تاثیر ده هفته تمرین هوازی همراه با مصرف مکمل ویتامین E بر فشار خون، ضربان قلب و حداکثر اکسیژن مصرفی در زنان مصرف کننده مواد مخدر

سمیه آرام *، محسن غفرانی ، عباس صالحی کیا دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان مجله فیض سابقه و هدف: افراد معتاد نسبت […]
۲۹ فروردین ۱۳۹۵

مقایسه تأثیر دریافت وعده های غذایی دارای بار گلیسمی (GL) بالا یا پایین، قبل از ورزش استقامتی بر پاسخ گلیسمیک در خانم های ورزشکار: یک کارآزمایی غذادهی متقاطع

زینت شریف حسین، رضا غیاثوند ، آوات فیضی، محمد مرندی ، پرستو توسلی مجله پزشکی مازندران سابقه و هدف: اهمیت مصرف کربوهیدرات به میزان کافی قبل […]
۱۹ فروردین ۱۳۹۵

تأثیر یک هفته مکمل‌سازی سیر بر شاخص‌های قلبی تنفسی مردان ورزشکار گرم مزاج

مهدی عالی زاده۱ ؛ معرفت سیاه کوهیان ۲ ؛ آیلار ایمانی۳ ۱دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران ۲استاد […]
۱۹ فروردین ۱۳۹۵

تاثیرمصرف ماءالشعیر بر ظرفیت تام آنتی اکسیدان در افراد جوان

منصور کرجی بانی۱ ؛ علیرضا نخعی۲ ؛ فرزانه منتظری فر ۳ ؛ احسان رخشانی۴ ۱استادیار گروه تغذیه ، مرکز ارتقاء سلامت ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه […]
۱۹ فروردین ۱۳۹۵

اثرات ناشی از سوء مصرف استروئیدهای آنابولیک بر میزان آنزیم های کبدی و آلبومین خون ورزشکاران

امیر رشیدلمیر ۱ ؛ محسن دهباشی۲ ؛ بهاره کتابدار۳ ۱دانشیار فیزیولوژی ورزش دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران ۲دانشجوی دکتری بیوشیمی […]