۱۹ فروردین ۱۴۰۱

تمرین هوازی تاثیر منفی دیابت بر باروری را کاهش می دهد.

به گزارش وب سایت فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران، محققان در سال ۲۰۲۲ در مطالعه ای اثرات تمرین هوازی بر بیان پروتامین ۱ و ۲ mRNA، […]
۱۹ فروردین ۱۴۰۱

انواع مختلف تمرینات منظم ورزشی می تواند در زگ زایی در افراد مسن موثر باشد اما تمرینات هوازی اثرات بهتری دارد.

به گزارش وب سایت فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران، محققین در سال ۲۰۲۲ تأثیر تمرینات مختلف ورزشی بر پاسخ های رگ زایی عضله بطن چپ موش […]
۱۷ فروردین ۱۴۰۱

تأثیر غوطه‌وری در آب سرد و مصرف مکمل کافئین بر تعادل، خستگی و عملکرد روانی – حرکتی دانشجویان ورزشکار

*فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران* تأثیر غوطه‌وری در آب سرد و مصرف مکمل کافئین بر تعادل، خستگی و عملکرد روانی – حرکتی دانشجویان ورزشکار مینا رضایی […]
۱۷ فروردین ۱۴۰۱

پاسخ سایتوکاین‌های مشتق از بافت چربی ((CTRPs به شدت‌های مختلف تمرینات مقاومتی در افراد چاق

*فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران* پاسخ سایتوکاین‌های مشتق از بافت چربی ((CTRPs به شدت‌های مختلف تمرینات مقاومتی در افراد چاق صدیقه جلوه قاضیانی ، آسیه عباسی* […]
۱۷ فروردین ۱۴۰۱

بررسی تأثیر ۸ هفته محدودیت کالری بر میزان PLIN5 و ATGL بافت چرب احشایی و مقاومت به انسولین رت‌های نر مبتلا به دیابت نوع ۲

*فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران* بررسی تأثیر ۸ هفته محدودیت کالری بر میزان PLIN5 و ATGL بافت چرب احشایی و مقاومت به انسولین رت‌های نر مبتلا […]
۱۷ فروردین ۱۴۰۱

تأثیر تمرین هوازی همراه با اُزن و سلول بنیادی بر سطح سرمی آناندامید در موش‌های صحرایی مبتلا به استئوآرتریت

*فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران* تأثیر تمرین هوازی همراه با اُزن و سلول بنیادی بر سطح سرمی آناندامید در موش‌های صحرایی مبتلا به استئوآرتریت مریم رضایی […]
۱۷ فروردین ۱۴۰۱

تأثیر هشت‌هفته تمرین تناوبی با شدت بالا بر سطوح Let-7a، NO و VEGF در بافت قلب موش‌های صحرایی جوان مبتلا به دیابت نوع ۲

*فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران* تأثیر هشت‌هفته تمرین تناوبی با شدت بالا بر سطوح Let-7a، NO و VEGF در بافت قلب موش‌های صحرایی جوان مبتلا به […]
۱۷ فروردین ۱۴۰۱

تأثیر تمرین مقاومتی به‌همراه ویتامین C لیپوزومال بر بیان UCP1 و FIS1 در سلول‌های کبدی موش‌های صحرایی سالمند

*فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران* تأثیر تمرین مقاومتی به‌همراه ویتامین C لیپوزومال بر بیان UCP1 و FIS1 در سلول‌های کبدی موش‌های صحرایی سالمند مصطفی خدابنده ، […]
۱۷ فروردین ۱۴۰۱

اثر یک دوره تمرینات تناوبی شدید بر میزان اینترلوکین ۴ سرمی در مردان مبتلا به اسکیزوفرنی

*فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران* اثر یک دوره تمرینات تناوبی شدید بر میزان اینترلوکین ۴ سرمی در مردان مبتلا به اسکیزوفرنی مرضیه صفریان۱ ، شیلا نایبی […]