۲۹ دی ۱۳۹۵

اثر مکمل سازی مونوهیدرات کراتین بر آپوپتوزیس در فعالیت حاد مقاومتی مردان میانسال

وحید ساری صراف، رامین امیرساسان، داریوش شیخ الاسلامی وطنی، حسن فرجی مربی واحد مریوان، دانشگاه آزاد اسلامی، مریوان مجله تغذیه و صنایع غذایی ایران سابقه و […]
۲۹ دی ۱۳۹۵

اثر مکمل کورکومین و ۸ هفته تمرین استقامتی بر شاخص‌های آنتی‌اکسیدانی بافت کبد موش‌های صحرایی نر

عبدالعلی بنائی فر ، حسن شاه کندی، لاله بهبودی تبریزی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی و احد تهران جنوب مجله تغذیه و صنایع غذایی ایران سابقه و […]
۲۹ دی ۱۳۹۵

اثر آلوئه ورا همراه با تمرین شنا بر آسپارتات آمینوترانسفراز و آلانین آمینوترانسفراز موش‌های صحرایی ‏دیابتی

سید علی حسینی ، عبدالصالح زر، ابوالفضل منصوری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران سابقه و هدف: بیماری دیابت می‌تواند […]
۲۸ دی ۱۳۹۵

تأثیر تمرین ترکیبی و مکمل چای سبز بر میزان غلظت تستوسترون و گلوبولین متصل‌شونده به هورمون‌های جنسی پلاسما در مردان دارای اضافه‌وزن

علی حسنی ۱ ؛ روح الله گواهی۲ ؛ سلمان پادروند۳ ۱دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه صنعتی شاهرود ۲دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود ۳کارشناسی […]
۲۸ دی ۱۳۹۵

سهم نسبی بلوغ جنسی، رشد جسمانی و عوامل آنتروپومتریک بر توسعۀ توان بی-هوازی پسران ۱۰ تا ۱۸ سالۀ شهر ماهان

روح الله دهقان۱ ؛ روح الله نیکویی ۲ ؛ محسن امینایی۳ ۱کارشناس ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید ‌باهنر کرمان ۲استادیار‌ گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید‌ […]
۲۸ دی ۱۳۹۵

نقش تمرین هوازی و دریافت مکمل امگا سه بر سطح پروتئین فسفریلۀ تاو در هیپوکامپ موش‌های آلزایمری‌شده با هوموسیستئین

رضا قراری عارفی۱ ؛ مرضیه ثاقب جو ۲ ؛ مهدی هدایتی۳ ؛ رزیتا فتحی۴ ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، دانشگاه بیرجند ۲دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه بیرجند ۳دانشیار […]
۲۸ دی ۱۳۹۵

تأثیر یک دوره تمرین منتخب کشتی به‌همراه مکمل‌دهی ال آرژنین بر مارکرهای آنژیوژنیک و آنژیواستاتیک سرمی کشتی‌گیران نخبه

مرتضی مطهری راد۱ ؛ سید رضا عطارزاده حسینی ۲ ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، دانشگاه فردوسی مشهد ۲استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد مجله فیزیولوژی ورزشی […]
۲۸ دی ۱۳۹۵

تأثیر دوره‌های آماده‌سازی و مسابقه بر سطوح استراحتی شاخص‌های پلاکتی، فیبرینوژن و پروتئین واکنشگر C در بازیکنان حرفه‌ای فوتبال

داور رضایی منش ۱ ؛ سجاد احمدی زاد۲ ؛ خسرو ابراهیم۳ ۱استادیار گروه عمومی و علوم پایه، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ۲دانشیار گروه فیزیولوژی […]
۲۸ دی ۱۳۹۵

تأثیر شش هفته فعالیت کاهش‌یافته به‌شکل درد نوروپاتیک بر بیان ژن پروتئین رانندۀ یکشنبۀ عصب سیاتیک رت‌های نر ویستار

عبدالرضا کاظمی ۱ ؛ مسعود رحمتی۲ ؛ علی ضیا سیستانی۳ ۱استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان و مرکز تحقیقات علوم اعصاب، پژوهشکدۀ نوروفارماکولوژی، دانشگاه علوم‌پزشکی […]