بررسی ارتباط الگوهای غذايی و خطر فشار خون بالا در بزرگسالان ساکن خرم‌آباد