۹ آذر ۱۳۹۳

تاثير ۶ هفته تمرين اينتروال بر سطوح HIF-1α ريه رت‌های در حال باليدگی

شادمهر ميردار*، احسان عرب زاده ، مهدی هدايتی مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثير۶ هفته تمرين اينتروال فزاينده بر سطوح HIF-1α ريه رت‌های […]
۹ آذر ۱۳۹۳

تأثير تمرينات توأم هوازی و مقاومتی بر ميزان فيلتراسيون گلومرولی و شاخص‌های سرمی عملکرد کليوی در مردان مبتلا به ديابت نوع دو

محمدعلی سمواتی شريف ، حجت اله سياوشی* مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از اين پژوهش تأثير تمرينات توأم مقاومتی و هوازی بر ميزان فيلتراسيون گلومرولی و سطوح […]
۹ آذر ۱۳۹۳

ارتباط بين توان هوازی با سطح فعاليت بدنی و عوامل تن سنجی در پسران ۱۶-۱۲ سال

مرتضی حاجی نيا*، محمدرضا حامدی نيا ، اميرحسين حقيقی مجله فیزیولوژی ورزشی اين پژوهش با هدف بررسی ارتباط بين توان هوازی با سطح فعاليت بدنی و […]
۹ آذر ۱۳۹۳

اثر يک دوره تمرين قدرتی با دو الگوی باردهی متفاوت (هرمی دوگانه و هرمی مسطح) بر قدرت، استقامت، حجم عضلانی و توان بی‌هوازی در جودوکاران جوان

يعقوب حسينی*، غلامرضا نعمتی ، بهمن ميرزايی مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از اين پژوهش،‏ مطالعه اثر يک دوره تمرين قدرتی با دو الگوی باردهی متفاوت (هرمی […]
۲۷ آبان ۱۳۹۳

ارتباط بین توده چربی و بدون چربی با تراکم مواد معدنی گردن استخوان ران زنان یائسه فعال و غیر فعال

۱ محمد شبانی؛ ۲ سمیرا مقیمی ؛ ۳ آرش اکابری ۱استادیار گروه علوم ورزشی، مرکز آموزش عالی کاشمر، کاشمر، ایران. ۲کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشکده تربیت […]
۲۷ آبان ۱۳۹۳

تاثير هشت هفته تمرين هوازی با شدت بالا بر شاخص‌های سردرد ميگرنی

عبدالصمد عبدی، عبدالحسين پرنو* ، محمد عزيزی استاديار گروه فيزيولوژی، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ايران مجله افق دانش اهداف: ميگرن اختلال […]
۲۶ آبان ۱۳۹۳

توصیف و ارزیابی ابعاد پیکری عمومی و سوماتوتایپ بازیکنان نخبۀ مرد تیم ملی هندبال بزرگسالان ایران و مقایسۀ آن با بازیکنان نخبۀ اروپایی در پست‌های مختلف

۱علی اصغر فلاحی ؛ ۲عباسعلی گائینی؛ ۳محسن جاویدی؛ ۴علی اکبر جدیدیان؛ ۵خسرو نصیری ۱استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، بخش تربیت بدنی، دانشگاه شیراز […]
۲۵ آبان ۱۳۹۳

مقایسه اثر بی تمرینی و تمرین مجدد در شش حرکت اصلی وزنه برداران نخبه

۱ معرفت سیاهکوهیان ؛ ۲ فرهاد عظیمی؛ ۳ آیدین ولی زاده ۱دانشیار تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی ۲کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم […]
۲۵ آبان ۱۳۹۳

شیوع آسم و برونکواسپاسم ناشی از ورزش به روشهای تخصصی در دوچرخه سواران استقامتی نخبه

۱ زهرا ذونعمت* ؛ ۲ حمید معرفتی ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ۲استادیار فیزیولوژی دانشگاه شهید باهنر کرمان مجله المپیک نوین با توجه […]