۲۵ اسفند ۱۴۰۲

اثر نوروپروتکتیو ترکیب تمرین هوازی و آدنوزین بر بیان ژن گیرنده A2a و عوارض ناشی از سکته مغزی در هیپوکامپ موش صحرایی نر بالغ- فیزیولوژی ورزشی

اثر نوروپروتکتیو ترکیب تمرین هوازی و آدنوزین بر بیان ژن گیرنده A2a و عوارض ناشی از سکته مغزی در هیپوکامپ موش صحرایی نر بالغ- فیزیولوژی ورزشی […]
۲۵ اسفند ۱۴۰۲

آثار تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای و مصرف استازولامید بر تعادل کوهنوردان فعال در ارتفاع شبیه‌سازی شده -فیزیولوژی ورزشی

آثار تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای و مصرف استازولامید بر تعادل کوهنوردان فعال در ارتفاع شبیه‌سازی شده -فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی وررزشی و تندرستی ایران رضوان خیراندیش ۱ […]
۱۷ اسفند ۱۴۰۲

اثر تمرینات ثبات دهنده گردن و تحرک بخشی توراسیک بر ناتوانی، دامنه حرکتی و استقامت زنان با گردن درد مزمن غیر اختصاصی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی – فیزیولوژی ورزشی

اثر تمرینات ثبات دهنده گردن و تحرک بخشی توراسیک بر ناتوانی، دامنه حرکتی و استقامت زنان با گردن درد مزمن غیر اختصاصی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی […]
۲۸ مهر ۱۴۰۲

Investigating the impact of aerobic training on myokine gene expression in the skeletal muscle of wistar rats – exercise physiology

Investigating the impact of aerobic training on myokine gene expression in the skeletal muscle of wistar rats – exercise physiology فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران Jorjani […]
۱۵ تیر ۱۴۰۲

اثر تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای بر تعادل پویا پس از فعالیت استقامتی وامانده ساز در شرایط هایپوکسی نورموباریک – فیزیولوژی ورزشی

اثر تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای بر تعادل پویا پس از فعالیت استقامتی وامانده ساز در شرایط هایپوکسی نورموباریک – فیزیولوژی ورزشی *فیزیولوژی ورزشی و تندرستی […]
۱۴ تیر ۱۴۰۲

تاثیر هشت هفته تمرین پیلاتس در خانه و معرض آفتاب بر مقادیر ویتامین D و برخی شاخص‌های عملکردی زنان مبتلا به MSدر دوره شیوع بیماری ویروس کرونا- فیزیولوژی ورزشی

تاثیر هشت هفته تمرین پیلاتس در خانه و معرض آفتاب بر مقادیر ویتامین D و برخی شاخص‌های عملکردی زنان مبتلا به MSدر دوره شیوع بیماری ویروس […]
۲۶ خرداد ۱۴۰۲

ورزش و بازسازی میتوکندری برای جلوگیری از تخریب عصبی مرتبط با سالمندی-فیزیولوژی ورزشی

ورزش و بازسازی میتوکندری برای جلوگیری از تخریب عصبی مرتبط با سالمندی-فیزیولوژی ورزشی حفظ حقوق وب سایت فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران در بازنشر مطالب محفوظ […]
۱۷ خرداد ۱۴۰۲

تاثیر هشت هفته تمرینات تناوبی شنا با شدت بالا بر عوامل بیوشیمیایی متابولیسم لیپید و عملکرد حافظه هیپوکمپ موش های صحرایی نر مبتلا به استئاتوهپاتیت غیرالکلی (NASH) – فیزیولوژی ورزشی

تاثیر هشت هفته تمرینات تناوبی شنا با شدت بالا بر عوامل بیوشیمیایی متابولیسم لیپید و عملکرد حافظه هیپوکمپ موش های صحرایی نر مبتلا به استئاتوهپاتیت غیرالکلی […]
۱۰ دی ۱۴۰۱

بررسی تأثیر دو شیوة تمرینی اجباری و اختیاری در محیط غنی‌سازی‌شده بر واکنش آستروگلیوزیس در بافت سفید هیپوکامپ موش‌های صحرایی مبتلا به دیابت نوع ۳ (فیزیولوژی ورزشی)

بررسی تأثیر دو شیوة تمرینی اجباری و اختیاری در محیط غنی‌سازی‌شده بر واکنش آستروگلیوزیس در بافت سفید هیپوکامپ موش‌های صحرایی مبتلا به دیابت نوع ۳ (فیزیولوژی […]