۲۸ مهر ۱۴۰۲

Investigating the impact of aerobic training on myokine gene expression in the skeletal muscle of wistar rats – exercise physiology

Investigating the impact of aerobic training on myokine gene expression in the skeletal muscle of wistar rats – exercise physiology فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران Jorjani […]
۱۵ تیر ۱۴۰۲

اثر تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای بر تعادل پویا پس از فعالیت استقامتی وامانده ساز در شرایط هایپوکسی نورموباریک – فیزیولوژی ورزشی

اثر تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای بر تعادل پویا پس از فعالیت استقامتی وامانده ساز در شرایط هایپوکسی نورموباریک – فیزیولوژی ورزشی *فیزیولوژی ورزشی و تندرستی […]
۱۴ تیر ۱۴۰۲

تاثیر هشت هفته تمرین پیلاتس در خانه و معرض آفتاب بر مقادیر ویتامین D و برخی شاخص‌های عملکردی زنان مبتلا به MSدر دوره شیوع بیماری ویروس کرونا- فیزیولوژی ورزشی

تاثیر هشت هفته تمرین پیلاتس در خانه و معرض آفتاب بر مقادیر ویتامین D و برخی شاخص‌های عملکردی زنان مبتلا به MSدر دوره شیوع بیماری ویروس […]
۲۶ خرداد ۱۴۰۲

ورزش و بازسازی میتوکندری برای جلوگیری از تخریب عصبی مرتبط با سالمندی-فیزیولوژی ورزشی

ورزش و بازسازی میتوکندری برای جلوگیری از تخریب عصبی مرتبط با سالمندی-فیزیولوژی ورزشی حفظ حقوق وب سایت فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران در بازنشر مطالب محفوظ […]
۱۷ خرداد ۱۴۰۲

تاثیر هشت هفته تمرینات تناوبی شنا با شدت بالا بر عوامل بیوشیمیایی متابولیسم لیپید و عملکرد حافظه هیپوکمپ موش های صحرایی نر مبتلا به استئاتوهپاتیت غیرالکلی (NASH) – فیزیولوژی ورزشی

تاثیر هشت هفته تمرینات تناوبی شنا با شدت بالا بر عوامل بیوشیمیایی متابولیسم لیپید و عملکرد حافظه هیپوکمپ موش های صحرایی نر مبتلا به استئاتوهپاتیت غیرالکلی […]
۱۰ دی ۱۴۰۱

بررسی تأثیر دو شیوة تمرینی اجباری و اختیاری در محیط غنی‌سازی‌شده بر واکنش آستروگلیوزیس در بافت سفید هیپوکامپ موش‌های صحرایی مبتلا به دیابت نوع ۳ (فیزیولوژی ورزشی)

بررسی تأثیر دو شیوة تمرینی اجباری و اختیاری در محیط غنی‌سازی‌شده بر واکنش آستروگلیوزیس در بافت سفید هیپوکامپ موش‌های صحرایی مبتلا به دیابت نوع ۳ (فیزیولوژی […]
۳ دی ۱۴۰۱

تأثیر تمرین مقاومتی بر آسیب ساختاری استخوان ران ناشی از تزریق بولدنون در موش های صحرایی نر (فیزیولوژی ورزشی)

تأثیر تمرین مقاومتی بر آسیب ساختاری استخوان ران ناشی از تزریق بولدنون در موش های صحرایی نر (فیزیولوژی ورزشی) فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران زهره حمیدی […]
۶ آذر ۱۴۰۱

اثر کورکومین بر میزان کورتیزول، کاتالاز و سطح بیان فاکتور رشد عصبی در مدل تجربی مالتیپل اسکلروزیس القا شده: یک مدل حیوانی

اثر کورکومین بر میزان کورتیزول، کاتالاز و سطح بیان فاکتور رشد عصبی در مدل تجربی مالتیپل اسکلروزیس القا شده: یک مدل حیوانی فیزیولوژی ورزشی و تندرستی […]
۹ مرداد ۱۴۰۱

ﺗﺄﺛﯿﺮ تمرین هوازی، ازون و سلول‌های بنیادی مزانشیمی بر تغییرات آستانه درد در موش‌های صحرایی مبتلا به استئوآرتریت

* فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران*  ﺗﺄﺛﯿﺮ تمرین هوازی، ازون و سلول‌های بنیادی مزانشیمی بر تغییرات آستانه درد در موش‌های صحرایی مبتلا به استئوآرتریت لیلا عبدی […]