۱۰ دی ۱۴۰۱

بررسی تأثیر دو شیوة تمرینی اجباری و اختیاری در محیط غنی‌سازی‌شده بر واکنش آستروگلیوزیس در بافت سفید هیپوکامپ موش‌های صحرایی مبتلا به دیابت نوع ۳ (فیزیولوژی ورزشی)

بررسی تأثیر دو شیوة تمرینی اجباری و اختیاری در محیط غنی‌سازی‌شده بر واکنش آستروگلیوزیس در بافت سفید هیپوکامپ موش‌های صحرایی مبتلا به دیابت نوع ۳ (فیزیولوژی […]
۳ دی ۱۴۰۱

تأثیر تمرین مقاومتی بر آسیب ساختاری استخوان ران ناشی از تزریق بولدنون در موش های صحرایی نر (فیزیولوژی ورزشی)

تأثیر تمرین مقاومتی بر آسیب ساختاری استخوان ران ناشی از تزریق بولدنون در موش های صحرایی نر (فیزیولوژی ورزشی) فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران زهره حمیدی […]
۶ آذر ۱۴۰۱

اثر کورکومین بر میزان کورتیزول، کاتالاز و سطح بیان فاکتور رشد عصبی در مدل تجربی مالتیپل اسکلروزیس القا شده: یک مدل حیوانی

اثر کورکومین بر میزان کورتیزول، کاتالاز و سطح بیان فاکتور رشد عصبی در مدل تجربی مالتیپل اسکلروزیس القا شده: یک مدل حیوانی فیزیولوژی ورزشی و تندرستی […]
۹ مرداد ۱۴۰۱

ﺗﺄﺛﯿﺮ تمرین هوازی، ازون و سلول‌های بنیادی مزانشیمی بر تغییرات آستانه درد در موش‌های صحرایی مبتلا به استئوآرتریت

* فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران*  ﺗﺄﺛﯿﺮ تمرین هوازی، ازون و سلول‌های بنیادی مزانشیمی بر تغییرات آستانه درد در موش‌های صحرایی مبتلا به استئوآرتریت لیلا عبدی […]
۹ خرداد ۱۴۰۱

تأثیر چهار هفته تمرین هوازی همراه با مکمل‌گیری نارنژین بر سطح آدیپونکتین در هیپوکمپ و عملکرد حافظه در رت‌های مبتلا به بیماری آلزایمر القاء شده با تزریق آمیلوئیدبتا

فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران تأثیر چهار هفته تمرین هوازی همراه با مکمل‌گیری نارنژین بر سطح آدیپونکتین در هیپوکمپ و عملکرد حافظه در رت‌های مبتلا به […]
۱۷ فروردین ۱۴۰۱

تأثیر غوطه‌وری در آب سرد و مصرف مکمل کافئین بر تعادل، خستگی و عملکرد روانی – حرکتی دانشجویان ورزشکار

*فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران* تأثیر غوطه‌وری در آب سرد و مصرف مکمل کافئین بر تعادل، خستگی و عملکرد روانی – حرکتی دانشجویان ورزشکار مینا رضایی […]
۱۷ فروردین ۱۴۰۱

تأثیر تمرین هوازی همراه با اُزن و سلول بنیادی بر سطح سرمی آناندامید در موش‌های صحرایی مبتلا به استئوآرتریت

*فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران* تأثیر تمرین هوازی همراه با اُزن و سلول بنیادی بر سطح سرمی آناندامید در موش‌های صحرایی مبتلا به استئوآرتریت مریم رضایی […]
۱۷ فروردین ۱۴۰۱

اثر یک دوره تمرینات تناوبی شدید بر میزان اینترلوکین ۴ سرمی در مردان مبتلا به اسکیزوفرنی

*فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران* اثر یک دوره تمرینات تناوبی شدید بر میزان اینترلوکین ۴ سرمی در مردان مبتلا به اسکیزوفرنی مرضیه صفریان۱ ، شیلا نایبی […]
۱۰ فروردین ۱۴۰۱

تاثیر یک دوره تمرین دایره ای بر مولفه های عملکرد حرکتی درشت کودکان فلج مغزی دیپلژی اسپاستیک

* فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران* تاثیر یک دوره تمرین دایره ای بر مولفه های عملکرد حرکتی درشت کودکان فلج مغزی دیپلژی اسپاستیک مجله پزشکی نیشابور […]