تاثیرات ورزش بر قلب در محیط آزمایشگاهی -مقاله مروری (مقاله لاتین)