متابولیسم و بیوشیمی

۲۲ مرداد ۱۴۰۲

تأثیر مصرف ویتامین D3 و تمرینات هوازی بر پروفایل لیپیدی، هورمون TSH و افسردگی در زنان چاق -فیزیولوژی ورزشی

تأثیر مصرف ویتامین D3 و تمرینات هوازی بر پروفایل لیپیدی، هورمون TSH و افسردگی در زنان چاق -فیزیولوژی ورزشی *فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران* پژوهش های […]
۲۲ مرداد ۱۴۰۲

اثر شش هفته تمرین هوازی و ملاتونین بر بیان ژن MBP و آستانه درد در مدل تجربی درد نوروپاتی دیابت- فیزیولوژی ورزشی

اثر شش هفته تمرین هوازی و ملاتونین بر بیان ژن MBP و آستانه درد در مدل تجربی درد نوروپاتی دیابت- فیزیولوژی ورزشی *فیزیولوژی ورزشی و تندرستی […]
۱۵ تیر ۱۴۰۲

تاثیر تمرین استقامتی بر متابولیسم لیپیدها در کبد موش‌های پیش‌دیابت – فیزیولوژی ورزشی

تاثیر تمرین استقامتی بر متابولیسم لیپیدها در کبد موش‌های پیش‌دیابت – فیزیولوژی ورزشی *فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران – مرجع تخصصی فیزیولوژی ورزش* پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی […]
۱۴ تیر ۱۴۰۲

اثر تمرین هوازی با شدت های مختلف و مصرف کروسین بر اندازه سلول چربی احشایی و مقاومت انسولینی در موش‌های صحرایی فاقد تخمدان و تغذیه شده با غذای پرچرب- فیزیولوژی ورزشی

اثر تمرین هوازی با شدت های مختلف و مصرف کروسین بر اندازه سلول چربی احشایی و مقاومت انسولینی در موش‌های صحرایی فاقد تخمدان و تغذیه شده […]
۱۷ خرداد ۱۴۰۲

تاثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن‌های TGF-β۱ و SMAD7 در بافت کلیه موش‌های صحرایی‌نر نژاد ویستار دیابتی ‌سالمند – فیزیولوژی ورزشی

تاثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن‌های TGF-β۱ و SMAD7 در بافت کلیه موش‌های صحرایی‌نر نژاد ویستار دیابتی ‌سالمند – فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی […]
۱۷ خرداد ۱۴۰۲

تاثیر هشت هفته تمرینات تناوبی شنا با شدت بالا بر عوامل بیوشیمیایی متابولیسم لیپید و عملکرد حافظه هیپوکمپ موش های صحرایی نر مبتلا به استئاتوهپاتیت غیرالکلی (NASH) – فیزیولوژی ورزشی

تاثیر هشت هفته تمرینات تناوبی شنا با شدت بالا بر عوامل بیوشیمیایی متابولیسم لیپید و عملکرد حافظه هیپوکمپ موش های صحرایی نر مبتلا به استئاتوهپاتیت غیرالکلی […]
۱۷ خرداد ۱۴۰۲

تاثیر تمرینات تناوبی شدید همراه با مصرف عصاره خرفه بر سطح FGF-21 و مقاومت به انسولین موش‌های مبتلا به کبد چرب غیر الکلی (NAFLD) – فیزیولوژی ورزشی

تاثیر تمرینات تناوبی شدید همراه با مصرف عصاره خرفه بر سطح FGF-21 و مقاومت به انسولین موش‌های مبتلا به کبد چرب غیر الکلی (NAFLD) – فیزیولوژی […]
۳۱ فروردین ۱۴۰۲

تأثیر هشت هفته تمرین در آب همراه با مصرف مکمل سنجد بر روی برخی از شاخص‌های التهابی و رشدی در زنان یائسه دارای اضافه وزن ( فیزیولوژی ورزشی)

تأثیر هشت هفته تمرین در آب همراه با مصرف مکمل سنجد بر روی برخی از شاخص‌های التهابی و رشدی در زنان یائسه دارای اضافه وزن ( […]
۳۱ فروردین ۱۴۰۲

اثر تمرین تداومی و مصرف عصاره هیدروالکلی گیاه خار مریم بر فاکتور نکروزدهنده تومور-آلفا و لپتین کبدی موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار با مدل کبد چرب (فیزیولوژی ورزشی)

اثر تمرین تداومی و مصرف عصاره هیدروالکلی گیاه خار مریم بر فاکتور نکروزدهنده تومور-آلفا و لپتین کبدی موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار با مدل کبد چرب […]