۱۷ فروردین ۱۴۰۱

بررسی تأثیر ۸ هفته محدودیت کالری بر میزان PLIN5 و ATGL بافت چرب احشایی و مقاومت به انسولین رت‌های نر مبتلا به دیابت نوع ۲

*فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران* بررسی تأثیر ۸ هفته محدودیت کالری بر میزان PLIN5 و ATGL بافت چرب احشایی و مقاومت به انسولین رت‌های نر مبتلا […]
۱۷ فروردین ۱۴۰۱

تأثیر تمرین مقاومتی به‌همراه ویتامین C لیپوزومال بر بیان UCP1 و FIS1 در سلول‌های کبدی موش‌های صحرایی سالمند

*فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران* تأثیر تمرین مقاومتی به‌همراه ویتامین C لیپوزومال بر بیان UCP1 و FIS1 در سلول‌های کبدی موش‌های صحرایی سالمند مصطفی خدابنده ، […]
۱۰ فروردین ۱۴۰۱

اثر محافظتی تمرین هوازی همراه با مکمل کپسایسین بر شاخص‌های آپوپتوز قلب موش‌های صحرایی تغذیه شده با رژیم غذایی پرچرب

* فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران* اثر محافظتی تمرین هوازی همراه با مکمل کپسایسین بر شاخص‌های آپوپتوز قلب موش‌های صحرایی تغذیه شده با رژیم غذایی پرچرب […]
۱۰ فروردین ۱۴۰۱

تغییرات سطوح سرمی آیریزین و لپتین به دنبال هشت هفته تمرین مقاومتی و مصرف مکمل اسید اورسولیک در مردان غیرفعال دارای اضافه وزن

فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران* تغییرات سطوح سرمی آیریزین و لپتین به دنبال هشت هفته تمرین مقاومتی و مصرف مکمل اسید اورسولیک در مردان غیرفعال دارای […]
۱۰ فروردین ۱۴۰۱

تاثیر ۸ هفته تمرین هوازی و مکمل دهی ویتامین D بر شاخص‌های گلاسمیک در زنان یائسه مبتلا سندرم متابولیک

فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران* تاثیر ۸ هفته تمرین هوازی و مکمل دهی ویتامین D بر شاخص‌های گلاسمیک در زنان یائسه مبتلا سندرم متابولیک پریوش نجفی […]
۱۶ آذر ۱۴۰۰

تاثیر شش هفته رژیم کم کالری با کربوهیدرات متوسط بر سطوح سرمی لاکتات دهیدروژناز و آنزیم های کبدی بدنبال فعالیت وامانده ساز بی هوازی در پسران دارای اضافه وزن

تاثیر شش هفته رژیم کم کالری با کربوهیدرات متوسط بر سطوح سرمی لاکتات دهیدروژناز و آنزیم های کبدی بدنبال فعالیت وامانده ساز بی هوازی در پسران […]
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

تاثیر تمرینات قدرتی و مکملc4 بر عملکرد قدرتی، اشباع اکسیژن شریانی و لاکتات خون مردان تمرین‌کرده قدرتی

تاثیر تمرینات قدرتی و مکملc4 بر عملکرد قدرتی، اشباع اکسیژن شریانی و لاکتات خون مردان تمرین‌کرده قدرتی -نمایه شده در فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران- “مجله […]
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

ارتباط بین سطوح ویتامینD با درصد چربی و عملکرد ورزشی مردان ورزشکار تمرین کرده

ارتباط بین سطوح ویتامینD با درصد چربی و عملکرد ورزشی مردان ورزشکار تمرین کرده -نمایه شده در فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران- “مجله علوم کاربردی ورزش […]
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

تأثیر تمرین مقاومتی همراه با مصرف مکمل کورکومین بر بیان برخی ژن‌های تنظیم گر مرتبط با ساختار عضله قلبی رت‌های چاق

تأثیر تمرین مقاومتی همراه با مصرف مکمل کورکومین بر بیان برخی ژن‌های تنظیم گر مرتبط با ساختار عضله قلبی رت‌های چاق -نمایه شده در فیزیولوژی ورزشی […]