۱۵ تیر ۱۴۰۳

نیازهای تغذیه ای ورزشکاران؛ بخش اول؛ کربوهیدارت

*فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران* مرجع تخصصی فیزیولوژی ورزشی در کشور نیازهای تغذیه ای ورزشکاران؛ بخش اول؛ کربوهیدارت دستیابی به اوج شرایط فیزیکی و بهینه سازی […]
۱۳ تیر ۱۴۰۳

اثر مکمل HMB-FA بر شاخص‌های التهابی بازیکنان فوتبال طی یک میکروسیکل دو مسابقه‌ای- فیزیولوژی ورزشی

اثر مکمل HMB-FA بر شاخص‌های التهابی بازیکنان فوتبال طی یک میکروسیکل دو مسابقه‌ای- فیزیولوژی ورزشی *فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران* فیزیولوژی ورزشی حانیه محمودی ۱ رسول […]
۱۳ تیر ۱۴۰۳

تأثیر فوری نوشیدنی‌های پر کربوهیدرات و کافئین بر سرعت، هماهنگی و عملکرد شناختی در بازیکنان حرفه ای فوتسال- فیزیولوژی ورزشی

تأثیر فوری نوشیدنی‌های پر کربوهیدرات و کافئین بر سرعت، هماهنگی و عملکرد شناختی در بازیکنان حرفه ای فوتسال- فیزیولوژی ورزشی *فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران* نشریه […]
۱۳ تیر ۱۴۰۳

تأثیر توأم تمرین اسپینینگ و مصرف فلفل قرمز بر سطوح هورمون گرلین و نیم‌رخ لیپیدی نوجوانان غیر ورزشکار دارای اضافه وزن-فیزیولوژی ورزشی

تأثیر توأم تمرین اسپینینگ و مصرف فلفل قرمز بر سطوح هورمون گرلین و نیم‌رخ لیپیدی نوجوانان غیر ورزشکار دارای اضافه وزن-فیزیولوژی ورزشی *فیزیولوژی ورزشی و تندرستی […]
۱۳ تیر ۱۴۰۳

بررسی اثرات عصاره اکلیل الملک و تمرین مقاومتی بر بیان ژن APP در هیپوکمپ موش‌های مدل آلزایمری- فیزیولوژی ورزشی

بررسی اثرات عصاره اکلیل الملک و تمرین مقاومتی بر بیان ژن APP در هیپوکمپ موش‌های مدل آلزایمری- فیزیولوژی ورزشی *فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران* فرح نامنی […]
۲۵ اسفند ۱۴۰۲

The effect of high-intensity interval training with caloric restriction on gene expression of apoptosis indices HSP70 and HSP60 in the myocardium of male rats-Exercise physiology

The effect of high-intensity interval training with caloric restriction on gene expression of apoptosis indices HSP70 and HSP60 in the myocardium of male rats-Exercise physiology Iranepf […]
۲۵ اسفند ۱۴۰۲

تاثیر ۸ هفته تمرین تناوبی شدید و مصرف چای سبز بر سطوح سرمی تیوردوکسین رودوکتاز-۱، پاراکسوناز-۱، اینترلوکین یک بتا، اینترلوکین شش و گالانین در مردان چاق سالمند تمرین نکرده- فیزیولوژی ورزشی

تاثیر ۸ هفته تمرین تناوبی شدید و مصرف چای سبز بر سطوح سرمی تیوردوکسین رودوکتاز-۱، پاراکسوناز-۱، اینترلوکین یک بتا، اینترلوکین شش و گالانین در مردان چاق […]
۱۷ اسفند ۱۴۰۲

اثر شش هفته تمرین پیلاتس و مکمل لیسیوم بارباروم بر شاخص‌های استرس اکسیداتیو بزاق و ترکیب بدن زنان سالمند غیرفعال – فیزیولوژی ورزشی

اثر شش هفته تمرین پیلاتس و مکمل لیسیوم بارباروم بر شاخص‌های استرس اکسیداتیو بزاق و ترکیب بدن زنان سالمند غیرفعال – فیزیولوژی ورزشی فیولوژی ورزشی و […]
۲۶ آبان ۱۴۰۲

تأثیر توام گرسنگی و تمرین هوازی بر شاخص‌های خطر زای، توده بدن و بیان ژن ATF6 شبکه آندوپلاسمی‎کبد سالم رت‌های نر نژاد ویستار-فیزیولوژی ورزشی

تأثیر توام گرسنگی و تمرین هوازی بر شاخص‌های خطر زای، توده بدن و بیان ژن ATF6 شبکه آندوپلاسمی‎کبد سالم رت‌های نر نژاد ویستار-فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی […]