پاسخ بیومارکرهای آنتی‌اکسیدانی و استرس اکسیداتیو سرم به مکمل‌دهی کوتاه مدت کافئین (۱,۳,۷-trimethylxanthine) و یک جلسه فعالیت هوازی در مردان فعال