تغییرات عصبی-عضلانی به دنبال دوچرخه سواری با شدت بالا در شرایط هیپوکسی متوسط (مقاله لاتین)