بررسی اثرات یوگا و غوطه‌وری درحوضچه آب سرد بر میزان لاکتات خون در دوره مرحله بهبودی بعد از پس از تست ورزشی وامانده‌ساز کانینگهام در بازیکنان فوتبال