۱۹ خرداد ۱۳۹۳

پرسشنامه کیفیت خواب

این پرسشنامه به منظور بررسی مشکلات مرتبط با خواب و کیفیت آن طراحی شده است
۱۹ خرداد ۱۳۹۳

پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت و تندرستی

این پرسشنامه خودگزارشی که عمدتاً جهت بررسی کیفیت زندگی و سلامت استفاده می‌شود توسط ویر و شربورن (Ware & Sherbourne) (1) ساخته شد و دارای ۳۶ […]