۱۲ خرداد ۱۳۹۸

تاثیر تحریک جریان مستقیم جمجمه ‌ای(tDCS) قشر حرکتی بر اجرای قدرتی و استقامتی آزمودنی ‌های سالم دانشگاهی

سیروس نظری پیردوستی۱ ، وحید ولی پور ده نو ۲، احسان قهرمانلو۳ ۱- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌ آباد، […]
۱۱ خرداد ۱۳۹۳

پاسخ های فیزیولوژیک به تمرین ورزشی در افراد دارای درد قفسه سینه (پایان نامه لاتین)

پایان نامه لاتین ۲۰۰۹ ABSTRACT The use of exercise is a valuable tool in the healthcare management of young patients with chronic chest diseases (CCD). Indeed, […]
۱۱ خرداد ۱۳۹۳

اثر ورزش هوازی بر استرس اکسیداتیو و عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی در سالمندان و دیابت نوع II (پایان نامه لاتین)

پایان نامه لاتین ۲۰۱۳ ABSTRACT The oxidation of low-density lipoproteins (LDL) is considered a key step in the development and progression of atherosclerosis. Single bouts of […]
۱۱ خرداد ۱۳۹۳

تاثیر تغذیه با پروتئین بر ریکاوری های بعد از تمرین (پایان نامه لاتین)

پایان نامه لاتین ۲۰۰۹ Abstract The importance of protein feeding for maximising the anabolic effect of resistance exercise is well established. Ingestion of amino acids or […]