۱۷ اسفند ۱۴۰۲

اثر تمرینات ثبات دهنده گردن و تحرک بخشی توراسیک بر ناتوانی، دامنه حرکتی و استقامت زنان با گردن درد مزمن غیر اختصاصی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی – فیزیولوژی ورزشی

اثر تمرینات ثبات دهنده گردن و تحرک بخشی توراسیک بر ناتوانی، دامنه حرکتی و استقامت زنان با گردن درد مزمن غیر اختصاصی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی […]
۲۸ مهر ۱۴۰۲

Effects of high-intensity functional training and circuit resistance training on the serum levels of IFN-γ in obese women – exercise physiology

Effects of high-intensity functional training and circuit resistance training on the serum levels of IFN-γ in obese women – exercise physiology فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران […]
۲۲ مرداد ۱۴۰۲

تأثیر مصرف ویتامین D3 و تمرینات هوازی بر پروفایل لیپیدی، هورمون TSH و افسردگی در زنان چاق -فیزیولوژی ورزشی

تأثیر مصرف ویتامین D3 و تمرینات هوازی بر پروفایل لیپیدی، هورمون TSH و افسردگی در زنان چاق -فیزیولوژی ورزشی *فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران* پژوهش های […]
۱۴ تیر ۱۴۰۲

تاثیر هشت هفته تمرین پیلاتس در خانه و معرض آفتاب بر مقادیر ویتامین D و برخی شاخص‌های عملکردی زنان مبتلا به MSدر دوره شیوع بیماری ویروس کرونا- فیزیولوژی ورزشی

تاثیر هشت هفته تمرین پیلاتس در خانه و معرض آفتاب بر مقادیر ویتامین D و برخی شاخص‌های عملکردی زنان مبتلا به MSدر دوره شیوع بیماری ویروس […]
۱۴ آذر ۱۴۰۱

بررسی رابطه ژنوتیپ های مر تبط با ژن های HIF1-α و VEGF با تغییرات توان هوازی به دنبال هشت هفته تمرین استقامتی با شدت متوسط در زنان غیر فعال- مطالعه آزمایشی (فیزیولوژی ورزشی)

بررسی رابطه ژنوتیپ های مر تبط با ژن های HIF1-α و VEGF با تغییرات توان هوازی به دنبال هشت هفته تمرین استقامتی با شدت متوسط در […]
۱۴ آذر ۱۴۰۱

تأثیر تمرین ترکیبی و مکمل‌دهی ویتامین D بر برخی شاخص‌های آسیب کبدی، عملکردی و افسردگی زنان معتاد در حال ترک مت‌آمفتامین و هروئین (فیزیولوژی ورزشی)

تأثیر تمرین ترکیبی و مکمل‌دهی ویتامین D بر برخی شاخص‌های آسیب کبدی، عملکردی و افسردگی زنان معتاد در حال ترک مت‌آمفتامین و هروئین (فیزیولوژی ورزشی) فیزیولوژی […]
۱۲ آذر ۱۴۰۱

بررسی تغییرات سطوح سرمی مولکول‌های چسبان سلولی و عروقی (ICAM-1, VCAM-1) و نیتریک اکسید در پاسخ به ترکیب تمرین و مکمل ال‌آرژنین در زنان یائسه مبتلا به پرفشاری خون

بررسی تغییرات سطوح سرمی مولکول‌های چسبان سلولی و عروقی (ICAM-1, VCAM-1) و نیتریک اکسید در پاسخ به ترکیب تمرین و مکمل ال‌آرژنین در زنان یائسه مبتلا […]
۱۲ آذر ۱۴۰۱

تأثیر تمرین تناوبی شدید و تنظیم خواب بر برخی شاخص‌های التهابی، توان بی‌هوازی و ترکیب بدن در دختران نوجوان دارای اختلالات خواب

تأثیر تمرین تناوبی شدید و تنظیم خواب بر برخی شاخص‌های التهابی، توان بی‌هوازی و ترکیب بدن در دختران نوجوان دارای اختلالات خواب فیزیولوژی ورزشی و تندرستی […]
۱۲ آذر ۱۴۰۱

مقایسه دو شیوه تمرین هوازی و حجامت بر سطوح سرمی فیبرینوژن، LDL و HDL به عنوان فاکتورهای بیماری های قلبی و عروقی زنان یائسه

مقایسه دو شیوه تمرین هوازی و حجامت بر سطوح سرمی فیبرینوژن، LDL و HDL به عنوان فاکتورهای بیماری های قلبی و عروقی زنان یائسه فیزیولوژی ورزشی […]