تاثیر ۱۲ هفته تمرین هوازی با شدت متوسط بر سطوح IL-6، IL-10 و حافظه‌ی میان مدت زنان ۵۰ تا ۶۵ ساله مبتلا به سندروم متابولیک