تأثیر تمرین هوازی و مصرف کورکومین بر علائم بالینی و سطوح سرمی هورمون‌های جنسی در زنان ۳۵-۱۸ سال مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده