اثر ورزش هوازی بر استرس اکسیداتیو و عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی در سالمندان و دیابت نوع II (پایان نامه لاتین)