اثرات کورستین بر ​​افزایش وزن و دریافت کالری در موش های تمرین کرده (مقاله لاتین)