کاربر محترم وب سایت فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران ضمن تشکر از وقتی که جهت شرکت در این نظر سنجی قرار داده اید، خواهمشند است دیدگاه و ارزیابی خودتان و همچنین دیدگاهی که در بین همکاران شما از فعالیت های وب سایت فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران وجود دارد را بیان فرمایید.