وب سایت فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران در آذر ماه 1392 با تلاش گروهی از دانشجویان و فارغ التحصیلان نخبه دکتری رشته فیزیولوژی ورزشی دانشگاه های دولتی کشور با هدف ارائه خدمات علمی و آموزشی به متخصصین فیزیولوژی ورزشی و علاقه مندان به ورزش و مطالعات علمی تشکیل گردید.