اثربخشی مصرف فلوکستين بر کاهش علائم سندرم پيش از قائدگی(PMS) در دختران