۱۳ تیر ۱۴۰۳

اثر مکمل HMB-FA بر شاخص‌های التهابی بازیکنان فوتبال طی یک میکروسیکل دو مسابقه‌ای- فیزیولوژی ورزشی

اثر مکمل HMB-FA بر شاخص‌های التهابی بازیکنان فوتبال طی یک میکروسیکل دو مسابقه‌ای- فیزیولوژی ورزشی *فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران* فیزیولوژی ورزشی حانیه محمودی ۱ رسول […]
۱۳ تیر ۱۴۰۳

مقایسه تأثیر تمرین تناوبی شدید با تمرین عملکردی شدید بر سطوح IL-10 و TNF-α و نسبت آن‌ها در زنان چاق و دارای اضافه وزن- فیزیولوژی ورزشی

مقایسه تأثیر تمرین تناوبی شدید با تمرین عملکردی شدید بر سطوح IL-10 و TNF-α و نسبت آن‌ها در زنان چاق و دارای اضافه وزن- فیزیولوژی ورزشی […]
۲۵ اسفند ۱۴۰۲

تأثیر تمرین تناوبی شدید بر نوتروپنی در بیماران مبتلا به لنفوم و مالتپیل میلوما پس از پیوند سلول های بنیادی خونساز- فیزیولوژی ورزشی

تأثیر تمرین تناوبی شدید بر نوتروپنی در بیماران مبتلا به لنفوم و مالتپیل میلوما پس از پیوند سلول های بنیادی خونساز- فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی وررزشی و […]
۱۷ اسفند ۱۴۰۲

اثر شش هفته تمرین پیلاتس و مکمل لیسیوم بارباروم بر شاخص‌های استرس اکسیداتیو بزاق و ترکیب بدن زنان سالمند غیرفعال – فیزیولوژی ورزشی

اثر شش هفته تمرین پیلاتس و مکمل لیسیوم بارباروم بر شاخص‌های استرس اکسیداتیو بزاق و ترکیب بدن زنان سالمند غیرفعال – فیزیولوژی ورزشی فیولوژی ورزشی و […]
۲۸ مهر ۱۴۰۲

بررسی اثرهم افزایی عصاره بولاغ اوتی و تمرینات تناوبی شدید بر سطح سرمی پروتئین اتصال دهنده اسیدهای چرب ۴ (FABP4) و پروتئین واکنش گرC با حساسیت بالا (hs-CRP) در بیماران مبتلا به کم کاری خفیف تیروئید دارای اضافه وزن: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده – فیزیولوژی ورزشی

بررسی اثرهم افزایی عصاره بولاغ اوتی و تمرینات تناوبی شدید بر سطح سرمی پروتئین اتصال دهنده اسیدهای چرب ۴ (FABP4) و پروتئین واکنش گرC با حساسیت […]
۲۸ مهر ۱۴۰۲

بررسی اثر ۱۲ هفته تمرین شنای زیر بیشینه بر نشانگرهای زیستی MAPK و MDA در موش های صحرایی در معرض نیتروزآمین کتون مشتق از تنباکو- فیزیولوژی ورزشی

بررسی اثر ۱۲ هفته تمرین شنای زیر بیشینه بر نشانگرهای زیستی MAPK و MDA در موش های صحرایی در معرض نیتروزآمین کتون مشتق از تنباکو- فیزیولوژی […]
۲۸ مهر ۱۴۰۲

Effects of high-intensity functional training and circuit resistance training on the serum levels of IFN-γ in obese women – exercise physiology

Effects of high-intensity functional training and circuit resistance training on the serum levels of IFN-γ in obese women – exercise physiology فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران […]
۱۷ خرداد ۱۴۰۲

بررسی اثر تمرین هوازی بر سایتوکین ضدالتهابی اینترلوکین ۳۵ و پاسخ‌های رفتاری درد در مدل موش صحرایی نوروپاتی دیابت – فیزیولوژی ورزشی

بررسی اثر تمرین هوازی بر سایتوکین ضدالتهابی اینترلوکین ۳۵ و پاسخ‌های رفتاری درد در مدل موش صحرایی نوروپاتی دیابت – فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی و تندرستی […]
۳۱ فروردین ۱۴۰۲

تأثیر هشت هفته تمرین در آب همراه با مصرف مکمل سنجد بر روی برخی از شاخص‌های التهابی و رشدی در زنان یائسه دارای اضافه وزن ( فیزیولوژی ورزشی)

تأثیر هشت هفته تمرین در آب همراه با مصرف مکمل سنجد بر روی برخی از شاخص‌های التهابی و رشدی در زنان یائسه دارای اضافه وزن ( […]