هزینه ترجمه و یا مشاوره من چقدر می شود؟

محاسبه هزینه

شروع کنیم

0 $

ممنون! به زودی با شما تماس میگیریم

نوع ترجمه

ترجمه نقره ای

هر صفه 8500 تومان

ترجمه برنزی

هر صفحه 8000 تومان

ترجمه طلایی

هر صفجه 9000 تومان

برای ادامه یکی از آیتم ها را انتخاب کنید

مرحله بعدی

ترجمه و یا مشاوره پژوهشی؟

ترجمه
مشاوره پژوهشی
برای ادامه یکی از آیتم ها را انتخاب کنید

مرحله بعدی

نوع مشاوره را انتخاب کنید

در مورد نوع متغییرها، گروه ها و شاخص هایی که اندازه گیری کرده اید توضیح دهید.

علاقه مندی و امکانات آزمایشگاهی خود پیرامون انتخاب موضوع را وارد کنید

چه نوع مشاوره مد نظر شماست؟

چه نوع مشاوره مد نظر شماست؟

مقاله فارسی و یا لاتین؟

متن فارسی را وارد کنید

نام مقاله را وارد کنید

برای ادامه یکی از آیتم ها را انتخاب کنید

مرحله بعدی

سیستم مدیریت محتوا

وردپرس
- +
1
جوملا
پرستا شاپ
دروپال
ووکامرس
برای ادامه یکی از آیتم ها را انتخاب کنید

مرحله بعدی

آخرین جزئیات
برای ادامه یکی از آیتم ها را انتخاب کنید

مرحله بعدی

مرحله نهایی

سفارش می دهم